Thương Long Tích

Thương Long Tích (4★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thuộc tính phụ: Tăng Sát Thương Vật Lý
Trường thương được chế tạo từ răng rồng. Có một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 41
Tăng Sát Thương Vật Lý: 15
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch có tỷ lệ 60% tạo ra Đá Vĩnh Hằng phía trên kẻ địch và rơi xuống, gây sát thương phạm vi bằng 80% tấn công. Nếu địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Băng, sẽ gây sát thương bằng 200% tấn công. Hiệu quả này mỗi 10s kích hoạt 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

rosaria

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18