Noelle

Xây dựng Noelle trong Genshin Impact

Geo

Các xây dựng Noelle tốt nhất

Cấu hình DPS

Thánh Di Vật

1
2
3
4

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Phòng Ngự% / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Nham

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
4Phòng Ngự%

Ưu tiên Thiên Phú

NATấn công thường>QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố

Cấu hình DRIVER

Thánh Di Vật

1

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Phòng Ngự%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Nham / Phòng Ngự%

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Phòng Ngự%

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
4Phòng Ngự%

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường>QKỹ năng Nộ

Đội hình Noelle tốt nhất

Kỹ năng Noelle

Tấn Công Thường: Tây Phong Kiếm Thuật - Hầu Gái
Tấn Công Thường: Tây Phong Kiếm Thuật - Hầu Gái
Giáp Hộ Tâm
Giáp Hộ Tâm
Noelle tuy là hầu gái nhưng cũng là một kỵ sĩ kiên cường.
Quét Sạch
Quét Sạch
Đôi lúc không chỉ có bụi bẩn mới cần quét dọn...

Thiên phú nội tại

devotion

Toàn Tâm Toàn Ý

Giai đoạn thăng thiên 1

Nếu Noelle ở trạng thái chờ mà nhân vật của bản thân đang chiến đấu có HP thấp hơn 30% sẽ tự động kích hoạt:
Tạo ra khiên có thể hấp thu sát thương tương đương 400% phòng ngự của Noelle cho nhân vật của bản thân trong trận hiện tại, duy trì 20s.
·Có hiệu quả hấp thụ 150% tất cả sát thương nguyên tố và sát thương vật lý.
Hiệu quả này mỗi 60s chỉ kích hoạt 1 lần.
nice_and_clean

Gọn Gàng

Giai đoạn thăng thiên 4

Tấn công thường hoặc trọng kích của Noelle tích lũy đánh trúng kẻ địch 4 lần sẽ giảm 1s CD của Giáp Hộ Tâm.
Mỗi 0.1s tối đa tính 1 lần.
maids_knighthood

Thái Độ Của Hầu Gái

Passive

Nấu hoàn mỹ món ăn thuộc loại phòng ngự, có tỷ lệ 12% x2 sản lượng.

Cung mệnh

i_got_your_back

Chi Viện Cứ Giao Cho Tôi

Chòm sao Lv. 1

Khi cùng lúc ở trong trạng thái Quét SạchGiáp Hộ Tâm, tỷ lệ kích hoạt hiệu quả hồi HP của Giáp Hộ Tâm tăng đến 100%.
combat_maid

Hầu Gái Lốc Xoáy

Chòm sao Lv. 2

Thể lực mà trọng kích của Noelle tiêu hao sẽ giảm 20%, sát thương tăng 15%.
invulnerable_maid

Hầu Gái Không Đau

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Giáp Hộ Tâm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
to_be_cleaned

Sẽ Dọn Dẹp Sạch Sẽ

Chòm sao Lv. 4

Khi hiệu quả Giáp Hộ Tâm kết thúc hoặc do sát thương đánh vỡ, sẽ gây ra sát thương nguyên tố Nham tương đương 400% tấn công cho kẻ địch xung quanh.
favonius_sweeper_master

Chuyên Gia Quét Dọn Đội Kỵ Sĩ

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Quét Sạch +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
must_be_spotless

Phải Sạch Bong Kin Kít

Chòm sao Lv. 6

Quét Sạch tăng thêm sức tấn công tương đương 50% phòng ngự của Noelle.
Ngoài ra, trong thời gian duy trì kỹ năng, mỗi lần đánh bại 1 kẻ địch, thời gian sẽ kéo dài thêm 1s, tối đa 10s.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
1012
Tấn Công Căn Bản
-
16
P.Ngự Căn Bản
-
67
Phòng Ngự%
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1