Background image
Background image
Noelle

Noelle (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Tây Phong Kiếm Thuật - Hầu Gái
Tấn Công Thường: Tây Phong Kiếm Thuật - Hầu Gái
Giáp Hộ Tâm
Giáp Hộ Tâm
Noelle tuy là hầu gái nhưng cũng là một kỵ sĩ kiên cường.
Quét Sạch
Quét Sạch
Đôi lúc không chỉ có bụi bẩn mới cần quét dọn...

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
NATấn công thường>QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Phòng Ngự% / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Nham

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Phòng Ngự%
Thưởng:
2

Phòng ngự tăng 30%.

4

Nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này sẽ nhận hiệu quả "Vấn Đáp" trong các trường hợp sau đây: Sau khi nhân vật trong trận sử dụng tấn công Nguyên Tố Nham đánh trúng kẻ địch sẽ nhận 1 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần; trong đội chờ, mỗi 3s nhận 1 tầng. Vấn Đáp cộng dồn tối đa 4 tầng, mỗi tầng sẽ tăng 6% phòng ngự và 6% buff sát thương Nguyên Tố Nham. Mỗi 6s, nếu chưa nhận hiệu quả Vấn Đáp sẽ mất đi 1 tầng.

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu quả khiên tăng 35%

4

Khi được khiên bảo vệ, nhận thêm 40% tăng sát thương của tấn công thường và trọng kích.

hoặc
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

hoặc
Thưởng:
2

Phòng ngự tăng 30%.

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Toàn Tâm Toàn Ý
Giai đoạn thăng thiên 1
Nếu Noelle ở trạng thái chờ mà nhân vật của bản thân đang chiến đấu có HP thấp hơn 30% sẽ tự động kích hoạt:
Tạo ra khiên có thể hấp thu sát thương tương đương 400% phòng ngự của Noelle cho nhân vật của bản thân trong trận hiện tại, duy trì 20s.
·Có hiệu quả hấp thụ 150% tất cả sát thương nguyên tố và sát thương vật lý.
Hiệu quả này mỗi 60s chỉ kích hoạt 1 lần.
Gọn Gàng
Giai đoạn thăng thiên 4
Tấn công thường hoặc trọng kích của Noelle tích lũy đánh trúng kẻ địch 4 lần sẽ giảm 1s CD của Giáp Hộ Tâm.
Mỗi 0.1s tối đa tính 1 lần.
Thái Độ Của Hầu Gái
Nấu hoàn mỹ món ăn thuộc loại phòng ngự, có tỷ lệ 12% x2 sản lượng.

Cung mệnh

Chi viện cứ giao cho tôi
Chòm sao Lv. 1
Khi cùng ở trạng thái Quét SạchGiáp Hộ Tâm, kích hoạt hiệu quả hồi HP của Giáp Hộ Tâm tăng lên 100%.
Hầu Gái Lốc Xoáy
Chòm sao Lv. 2
Thể lực mà trọng kích của Noelle tiêu hao sẽ giảm 20%, sát thương tăng 15%.
Hầu Gái Không Đau
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Giáp Hộ Tâm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Sẽ Dọn Dẹp Sạch Sẽ
Chòm sao Lv. 4
Khi hiệu quả Giáp Hộ Tâm kết thúc hoặc do sát thương đánh vỡ, sẽ tạo thành sát thương Nguyên Tố Nham với lực tấn công 400% cho kẻ địch xung quanh.
Chuyên Gia Quét Dọn Đội Kỵ Sĩ
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Quét Sạch +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Phải Sạch Bong Kin Kít
Chòm sao Lv. 6
Quét Sạch tăng thêm sức tấn công tương đương 50% phòng ngự của Noelle.
Ngoài ra, trong thời gian duy trì mỗi lần đánh bại 1 kẻ địch, thời gian sẽ kéo dài thêm 1s, tối đa 10s.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
1012
Tấn Công Căn Bản
-
16
P.Ngự Căn Bản
-
67
Phòng Ngự
-
0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1