Background image
Background image
Noelle

Noelle (4★)

ทักษะ

โจมตีปกติ: Favonius Bladework - Maid
โจมตีปกติ: Favonius Bladework - Maid
Breastplate
Breastplate
Noelle นั้นไม่เพียงจะเป็นสาวใช้ แต่เธอยังเป็นอัศวินผู้มีความพยายาม อีกด้วย
Sweeping Time
Sweeping Time
สิ่งที่จำเป็นต้องปัดกวาด บางครั้งก็ไม่ได้มีแค่ฝุ่นเท่านั้น...

สร้าง

อาวุธ:
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
ลำดับความสำคัญของความสามารถพิเศษ
NAการโจมตีปกติ>Qระเบิด>Eทักษะ
สิ่งประดิษฐ์:

สถิติหลักที่แนะนำ

ทราย

DEF% / พลังโจมตี%

ถ้วย

โบนัสความเสียหายหิน

วงกลม

อัตราคริ / ความแรงคริ

ลำดับความสำคัญของ Substats

อัตราคริ / ความแรงคริ / การฟื้นฟูพลังงาน / DEF%
โบนัส:
2

เพิ่มพลังป้องกัน 30%

4

ตัวละครที่สวมใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้จะได้รับเอฟเฟกต์ Curiosity ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้: ในขณะที่อยู่ในการต่อสู้ จะได้รับหนึ่งชั้นหลังจากโจมตีถูกศัตรูด้วยธาตุหิน โดยจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง ในทุก 0.3 วินาที; เมื่ออยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้ ในทุก 3 วินาที จะได้รับหนึ่งชั้น โดยที่ Curiosity จะสามารถซ้อนทับได้มากสุด 4 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมอบโบนัสพลังป้องกัน 6% และโบนัสความเสียหายธาตุหิน 6% และในทุก 6 วินาที หากไม่ได้รับเอฟเฟกต์ Curiosity จะสูญเสียหนึ่งชั้น

หรือ
โบนัส:
2

เพิ่มประสิทธิภาพ โล่ป้องกัน 35%

4

เมื่อได้รับการป้องกันจาก โล่ การโจมตีปกติ และชาร์จโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 40%

หรือ
โบนัส:
2

เพิ่มพลังโจมตี 18%

4

เมื่อตัวละครที่สวมเซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้ใช้ดาบ, ดาบใหญ่, หอก ตัวละครจะสร้างความเสียหายจากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น 35%

หรือ
โบนัส:
2

เพิ่มพลังป้องกัน 30%

2

ได้รับโบนัสความเสียหายหิน 15%

ทีมที่ดีที่สุด Comp

พรสวรรค์แบบพาสซีฟ

Devotion
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 1
เมื่อ Noelle อยู่ในแนวหลังของทีม และตัวละครของตนเองที่เข้าต่อสู้ในขณะนั้นมีพลังชีวิตต่ำกว่า 30% สกิลต่อไปนี้จะถูกปล่อยออกมาโดยอัตโนมัติ:
สร้างโล่ป้องกันให้ตัวละครของตนเองที่เข้าต่อสู้ในขณะนั้น โดยโล่จะดูดซับความเสียหายได้เท่ากับ 400% ของพลังป้องกันของ Noelle ซึ่งจะคงอยู่ได้ 20 วินาที
มีเอฟเฟกต์การดูดซับความเสียหายธาตุทุกประเภทและความเสียหายกายภาพ 150%
เอฟเฟกต์นี้เกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งครั้ง ในทุก 60 วินาที
Nice and Clean
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 4
เมื่อการโจมตีปกติหรือการชาร์จโจมตีของ Noelle ถูกศัตรูทุก ๆ 4 ครั้ง จะเป็นการลดเวลาคูลดาวน์ของ Breastplate ลง 1 วินาที
ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นมากสุดหนึ่งครั้ง ในทุก 0.1 วินาที
Maid's Knighthood
เมื่อปรุงอาหารประเภทป้องกันได้ระดับ สมบูรณ์ จะมีโอกาส 12% ที่จะได้รับผลผลิตเพิ่มเป็น 2 เท่า

กลุ่มดาว

I Got Your Back
ระดับกลุ่มดาว 1
ในขณะที่อยู่ในสภาวะของ Sweeping Time และ Breastplate เอฟเฟกต์การคืนพลังชีวิตของ Breastplate จะมีโอกาสเกิด 100%
Combat Maid
ระดับกลุ่มดาว 2
ลดการใช้พลังงานการชาร์จ โจมตีของ Noelle ลง 20% และเพิ่มความเสียหายขึ้น 15%
Invulnerable Maid
ระดับกลุ่มดาว 3
เพิ่มเลเวลสกิลของ Breastplate ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
To Be Cleaned
ระดับกลุ่มดาว 4
เมื่อเอฟเฟกต์ของ Breastplate จบลงหรือได้รับความเสียหาย จนสลายไป จะสร้าง ความเสียหายหิน เป็น 400% ของพลังโจมตี กับศัตรูโดยรอบ
Favonius Sweeper Master
ระดับกลุ่มดาว 5
เพิ่มเลเวลสกิลของ Sweeping Time ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Must Be Spotless
ระดับกลุ่มดาว 6
Sweeping Time จะเสริมพลังโจมตีให้ Noelle เป็น 50% ของพลังป้องกัน;
นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่สกิลคงอยู่ ทุกครั้งที่โค่นศัตรูลงได้ 1 ตัว การคงอยู่จะนานขึ้น 1 วินาที โดยสูงสุดไม่เกิน 10 วินาที

สถิติ

เลเวล1 - 20
เลเวล20 - 40
เลเวล40 - 50
เลเวล50 - 60
เลเวล60 - 70
เลเวล70 - 80
เลเวล80 - 90
ก่อนขึ้นสวรรค์
หลังจากขึ้นสวรรค์
เลื่อนขั้น
0
1
พลังชีวิตพื้นฐาน
-
1012
พลังโจมตีพื้นฐาน
-
16
ป้องกันพื้นฐาน
-
67
พลังป้องกัน
-
0%

วัสดุแอสเซนชัน

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
ทั้งหมด
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

วัสดุพรสวรรค์

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
ทั้งหมด
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1