Background image
Background image
Razor

Razor (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Nanh Thép
Tấn Công Thường: Nanh Thép
Vuốt Và Sấm
Vuốt Và Sấm
Trong khoảnh khắc sét đánh xuống, thi thoảng thoáng thấy sâu trong linh hồn của Razor ẩn chứa ánh mắt của sói quan sát con mồi.
Răng Sét
Răng Sét
Sói đã tỉnh lại. Giờ đi săn đến rồi.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
NATấn công thường>QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng Sát Thương Vật Lý

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công
Thưởng:
2

Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.

4

Sau khi kỹ năng nguyên tố đánh trúng kẻ địch, tấn công tăng 9%, kéo dài 7s, tối đa cộng dồn 2 tầng. Mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần, sau khi tích đầy 2 tầng, hiệu quả bộ 2 món tăng 100%.

hoặc
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

hoặc
Thưởng:
2

Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.

2

Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.

hoặc
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

2

Tấn công tăng 18%

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Thức Tỉnh
Giai đoạn thăng thiên 1
Thời gian CD Vuốt Và Sấm giảm 18%.
Khi thi triển Răng Sét, làm mới thời gian CD Vuốt Và Sấm.
Đói Khát
Giai đoạn thăng thiên 4
Khi năng lượng Nguyên Tố của Razor dưới 50%, hiệu quả nạp Nguyên Tố tăng 30%.
Lang
Giảm 20% tiêu hao thể lực khi xung kích cho nhân vật trong đội của bản thân.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú cố định có cùng hiệu quả.

Cung mệnh

Bản Chất Của Sói
Chòm sao Lv. 1
8s sau khi Razor nhận được Nguyên Tố tinh cầu hoặc Nguyên Tố hạt nhân, sát thương tạo thành sẽ tăng 10%.
Áp Chế
Chòm sao Lv. 2
Khi Razor tấn công địch có HP dưới 30%, tỷ lệ bạo kích tăng 10%.
Hồn Thú
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Răng Sét +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Cắn Xé
Chòm sao Lv. 4
Khi nhấn Vuốt Và Sấm, làm cho phòng ngự của địch bị đánh trúng giảm 15%, kéo dài 7s.
Móng Vuốt
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Vuốt Và Sấm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thiên Lang
Chòm sao Lv. 6
Mỗi 10s, kiếm của Razor sẽ tự động nạp, tấn công thường sau đó sẽ gây ra sấm sét, tạo ra 100% tấn công sát thương Nguyên Tố Lôi. Khi không ở trong trạng thái Răng Sét, nếu sét đánh trúng địch, sẽ tích luỹ cho Razor 1 Ấn Lôi Vuốt Và Sấm.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
1003
Tấn Công Căn Bản
-
20
P.Ngự Căn Bản
-
63
Tăng Sát Thương Vật Lý
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1