Tuyết Vùi Tinh Ngân

Tuyết Vùi Tinh Ngân (4★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thuộc tính phụ: Tăng Sát Thương Vật Lý
Thanh kiếm cổ xưa được cất giấu giữa bức bích họa. Được đúc từ Tinh Ngân, dường như có sở hữu sức mạnh có thể cắt vỡ băng tuyết.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Tăng Sát Thương Vật Lý: 7.5
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch có tỷ lệ 60% tạo ra Đá Vĩnh Hằng phía trên kẻ địch và rơi xuống, gây sát thương phạm vi bằng 80% tấn công. Nếu địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Băng, sẽ gây sát thương bằng 200% tấn công. Hiệu quả này mỗi 10s kích hoạt 1 lần.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18