Chiori

Xây dựng Chiori trong Genshin Impact

Geo

Các xây dựng Chiori tốt nhất

Cấu hình OFF-FIELD DPS

Thánh Di Vật

1
2
Chọn 2

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Phòng Ngự%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Nham

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Phòng Ngự%
4Tấn Công%
5Phòng Ngự
6Tấn Công
7Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường

Đội hình Chiori tốt nhất

Kỹ năng Chiori

Tấn Công Thường - Lưỡi Đao Dệt Gấm
Tấn Công Thường - Lưỡi Đao Dệt Gấm
Hasode Lả Lướt
Hasode Lả Lướt
"Anh đào nhuộm đỏ gấm, hương thơm ngập tay áo, chim vàng anh say đắm."
Hiyoku - Song Đao Thức
Hiyoku - Song Đao Thức
"Nắm vững một nguyên tắc thì hàng vạn con đường sẽ mở ra."

Thiên phú nội tại

tailormade

Đo Ni Đóng Giày

Giai đoạn thăng thiên 1

Trong một thời gian ngắn sau khi thực hiện đòn Vung Đao của kỹ năng Hasode Lả Lướt, căn cứ vào hành động sau đó để sản sinh hiệu quả khác nhau: Nhấn Kỹ Năng Nguyên Tố sẽ kích hoạt Dệt Gấm, nhấn Tấn Công Thường sẽ kích hoạt Cắt Lụa.

Dệt Gấm
·Đổi sang nhân vật tiếp theo trong đội ra trận;
·Thêm hiệu ứng "Nắm Bắt Cơ Hội" cho tất cả nhân vật của bản thân trong đội: Nhân vật ra trận của bản thân trong đội hiện tại khi Tấn Công Thường, Trọng Kích, Tấn Công Khi Đáp trúng kẻ địch gần đó, "Tamoto" sẽ hỗ trợ tấn công, gây 100% Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Nham của đòn Vung Đao từ kỹ năng Hasode Lả Lướt ở vị trí kẻ địch. Sát thương gây ra từ cách thức này được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố;
·"Nắm Bắt Cơ Hội" duy trì 8s, mỗi 2s tối đa kích hoạt một lần hỗ trợ tấn công của "Tamoto". Trong một lần duy trì "Nắm Bắt Cơ Hội" tối đa kích hoạt 2 lần hỗ trợ tấn công.

Cắt Lụa
·Chiori nhận được đính kèm nguyên tố Nham trong 5s.

Khi Chiori ra trận, nếu thi triển đòn Vung Đao của kỹ năng Hasode Lả Lướt mà không nhấn tiếp Kỹ Năng Nguyên Tố hay Tấn Công Thường, thì sẽ kích hoạt hiệu quả "Cắt Lụa".
the_finishing_touch

Thêu Hoa Dệt Gấm

Giai đoạn thăng thiên 4

Khi nhân vật trong đội gần đó tạo ra tạo vật nguyên tố Nham thì Chiori sẽ nhận được 20% Buff Sát Thương Nguyên Tố Nham trong 20s.
brocaded_collars_beauteous_silhouette

Vải Lụa Lả Lướt

Passive

Khi nhân vật tùy ý của bản thân trong đội trang bị trang phục ngoài trang phục mặc định, hoặc Phong Chi Dực ngoài Phong Chi Dực mặc định, thì nhân vật trong đội của bản thân sẽ nhận hiệu ứng Tốc Hành: Tốc độ di chuyển tăng 10%.
Hiệu quả này vô hiệu trong Bí Cảnh, Vùng Đất Thảo Phạt, La Hoàn Thâm Cảnh. Hiệu quả Tốc Hành không thể cộng dồn.

Cung mệnh

six_paths_of_sage_silkcraft

Sáu Khổ Lụa Là

Chòm sao Lv. 1

Phạm vi tấn công của búp bê tự động "Tamoto" từ kỹ năng Hasode Lả Lướt tăng 50%.
Ngoài ra, nếu trong đội có nhân vật nguyên tố Nham ngoài Chiori thì khi kỹ năng Hasode Lả Lướt kết thúc trạng thái lao đến sẽ kích hoạt hiệu quả sau:
·Triệu hồi thêm một Tamoto. Tối đa chỉ tồn tại một Tamoto được triệu hồi bởi Chiori từ cách này hoặc từ tạo vật Nham triệu hồi ra;
·Kích hoạt thiên phú "Thêu Hoa Dệt Gấm", hiệu quả này cần mở khóa thiên phú "Thêu Hoa Dệt Gấm".
in_five_colors_dyed

Năm Màu Thuốc Nhuộm

Chòm sao Lv. 2

Trong 10s sau khi thi triển Hiyoku - Song Đao Thức, mỗi 3s sẽ triệu hồi búp bê tự động "Kinu" ở bên cạnh nhân vật của bản thân trong trận hiện tại. Kinu sẽ tấn công kẻ địch gần đó, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Nham bằng 170% so với Tamoto, sát thương gây ra bằng cách thức này sẽ được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.
Kinu sẽ rời trận sau khi tấn công một lần hoặc sau khi tồn tại 3s.
four_brocade_embellishments

Bốn Bộ Trang Sức

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Hasode Lả Lướt +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
a_tailors_three_courtesies

Ba Phần Cung Kính

Chòm sao Lv. 4

Trong 8s sau khi kích hoạt hiệu quả sau đó của thiên phú "Đo Ni Đóng Giày", nhân vật ra trận trong đội hiện tại của bản thân khi Tấn Công Thường, Trọng Kích hoặc Tấn Công Khi Đáp trúng kẻ địch gần đó, sẽ triệu hồi một búp bê tự động "Kinu" ở gần kẻ địch. Mỗi 1s tối đa triệu hồi một Kinu thông qua cách thức trên, trong một lần thời gian hiệu quả "Nắm Bắt Cơ Hội" hoặc "Cắt Lụa" của thiên phú "Đo Ni Đóng Giày" tối đa triệu hồi 3 Kinu. Hiệu quả trên mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần.
Cần mở khóa thiên phú "Đo Ni Đóng Giày".
two_silken_plumules

Hai Tầng Trang Phục

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Hiyoku - Song Đao Thức +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
sole_principle_pursuit

Một Lòng Tuân Thủ

Chòm sao Lv. 6

Sau khi kích hoạt hiệu quả sau đó của thiên phú "Đo Ni Đóng Giày", thời gian chờ của kỹ năng Hasode Lả Lướt từ bản thân Chiori giảm 12s. Cần mở khóa thiên phú "Đo Ni Đóng Giày".
Ngoài ra, tăng sát thương gây ra từ Tấn Công Thường của Chiori, mức tăng tương ứng với 235% Phòng Ngự của Chiori.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
890
Tấn Công Căn Bản
-
25
P.Ngự Căn Bản
-
74
Tỷ Lệ Bạo Kích
-
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1