Background image
Background image
Xiangling

Xiangling (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Tài Nghệ Làm Bánh
Tấn Công Thường: Tài Nghệ Làm Bánh
Guoba Xuất Kích
Guoba Xuất Kích
Guoba thích ăn thực phẩm cay. Nhưng lại chịu không nổi thực phẩm cay như vậy.
Bánh Xe Lửa
Bánh Xe Lửa
Hỏa lực vĩnh viễn không đủ. Vĩnh viễn không đủ.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Hỏa

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.

4

Sát thương phản ứng Quá Tải, Thiêu Đốt, Bung Tỏa gây ra tăng 40%, phản ứng Bốc Hơi, Tan Chảy tăng hệ số buff 15%. 10s sau khi thi triển kỹ năng Nguyên Tố, hiệu quả của 2 món tăng 50%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 lần.

hoặc

Chọn 2

hoặc
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Hỏa Lực Đan Chéo
Giai đoạn thăng thiên 1
Cự ly Guoba phun lửa tăng 20%.
Ớt Chỉ Thiên Cay Xè
Giai đoạn thăng thiên 4
Khi hiệu quả của Guoba Xuất Kích kết thúc, nơi Guoba biến mất sẽ bỏ lại quả ớt. Thu thập ớt sẽ tăng 10% tấn công, kéo dài 10s.
Đầu Bếp Vạn Dân Đường
Nấu hoàn mỹ món ăn thuộc loại tấn công, có 12% tỷ lệ x2 sản lượng.

Cung mệnh

Ngoài Giòn Trong Mềm
Chòm sao Lv. 1
Kẻ địch bị Guoba tấn công sẽ giảm 15% Kháng Nguyên Tố Hỏa, kéo dài 6s.
Thêm Dầu Vào Lửa
Chòm sao Lv. 2
Đòn cuối của tấn công thường sẽ gây hiệu quả khiến kẻ địch nổ tung, duy trì 2s, khi kết thúc sẽ phát nổ, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa bằng 75% tấn công.
Nấu Ăn Cấp Bách
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Bánh Xe Lửa +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Hầm Lửa Nhỏ
Chòm sao Lv. 4
Thời gian duy trì Bánh Xe Lửa kéo dài thêm 40%.
Guoba Hung Dữ
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Guoba Xuất Kích +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bánh Xe Lửa Rồng Cuộn
Chòm sao Lv. 6
Trong thời gian Bánh Xe Lửa tồn tại, tất cả thành viên trong đội nhận 15% Buff Sát Thương Nguyên Tố Hỏa.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
912
Tấn Công Căn Bản
-
19
P.Ngự Căn Bản
-
56
Tinh Thông Nguyên Tố
-
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1