Background image
Background image
Xiangling

Xiangling (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Tài Nghệ Làm Bánh
Tấn Công Thường: Tài Nghệ Làm Bánh
Guoba Xuất Kích
Guoba Xuất Kích
Guoba thích ăn thực phẩm cay. Nhưng lại chịu không nổi thực phẩm cay như vậy.
Bánh Xe Lửa
Bánh Xe Lửa
Hỏa lực vĩnh viễn không đủ. Vĩnh viễn không đủ.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
QNộ>EKỹ năng>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

Energy Recharge / ATK% / Elemental Mastery

Goblet

Pyro DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

Energy Recharge / CRIT Rate / CRIT DMG / ATK% / Elemental Mastery / ATK
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Bonus:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.

4

Sát thương phản ứng Quá Tải, Thiêu Đốt, Bung Tỏa gây ra tăng 40%, phản ứng Bốc Hơi, Tan Chảy tăng hệ số buff 15%. 10s sau khi thi triển kỹ năng Nguyên Tố, hiệu quả của 2 món tăng 50%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 lần.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.

hoặc

Choose 2

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Hỏa Lực Đan Chéo
Ascension Phase 1
Cự ly Guoba phun lửa tăng 20%.
Ớt Chỉ Thiên Cay Xè
Ascension Phase 4
Khi hiệu quả của Guoba Xuất Kích kết thúc, nơi Guoba biến mất sẽ bỏ lại quả ớt. Thu thập ớt sẽ tăng 10% tấn công, kéo dài 10s.
Đầu Bếp Vạn Dân Đường
Nấu hoàn mỹ món ăn thuộc loại tấn công, có tỷ lệ 12% x2 sản lượng.

Cung Mệnh

Ngoài Giòn Trong Mềm
Constellation Lv. 1
Địch bị Guoba tấn công kháng Nguyên Tố Hỏa giảm 15%, kéo dài 6s.
Thêm Dầu Vào Lửa
Constellation Lv. 2
Đòn tấn công thường cuối cùng có hiệu quả khiến kẻ địch nổ tung trong vòng 2s, khi kết thúc sẽ gây ra vụ nổ, tạo thành 75% sát thương phạm vi Nguyên Tố Hoả .
Nấu Ăn Cấp Bách
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Bánh Xe Lửa +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Hầm Lửa Nhỏ
Constellation Lv. 4
Thời gian kéo dài Bánh Xe Lửa tăng 40%.
Guoba Hung Dữ
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Guoba Xuất Kích +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bánh Xe Lửa Rồng Cuộn
Constellation Lv. 6
Trong thời gian Bánh Xe Lửa tồn tại, tất cả thành viên trong đội tăng 15% sát thương Nguyên Tố Hoả.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1