Background image
Background image
Candace

Candace (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Thương Thuật Lấp Lánh - Thế Thủ
Tấn Công Thường - Thương Thuật Lấp Lánh - Thế Thủ
Nghi Thức Thần Thánh - Vạc Trời Bảo Hộ
Nghi Thức Thần Thánh - Vạc Trời Bảo Hộ
Lời thề kế thừa từ những người bảo hộ, phải vững vàng hơn cả tấm khiên kế thừa của họ.
Nghi Thức Thần Thánh - Thủy Triều Chìa Vôi
Nghi Thức Thần Thánh - Thủy Triều Chìa Vôi
Nghi thức kế thừa nhiều đời của gia tộc Candace. Cho dù tín ngưỡng cổ đại đã chìm sâu theo năm tháng, nhưng biển cát mênh mông vẫn sẽ bảo vệ hậu duệ của vương quốc cổ.

bản dựng

Ưu tiên Thiên Phú
QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP%

Ly

HP% / Tăng ST Nguyên Tố Thủy

Nón

HP% / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / HP% / HP
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Lá Chắn Lông Vũ
Giai đoạn thăng thiên 1
Khi Candace bị tấn công trong lúc nhấn giữ Nghi Thức Thần Thánh - Vạc Trời Bảo Hộ sẽ hoàn thành tụ lực ngay.
Cát Chảy Uốn Lượn
Giai đoạn thăng thiên 4
Nhân vật trong trạng thái Lời Chúc Vương Miện Đỏ của kỹ năng Nghi Thức Thần Thánh - Thủy Triều Chìa Vôi, đòn đánh thường gây Sát Thương Nguyên Tố cho kẻ địch sẽ tăng 0.5% sát thương dựa trên mỗi 1000 giới hạn HP của Candace.
Tia Sáng Hừng Đông
Giảm 20% tiêu hao thể lực khi leo trèo cho nhân vật trong đội của bản thân.
Không thể cộng dồn với buff thiên phú cố định có cùng hiệu quả.

Cung mệnh

Hậu Duệ Cát Đỏ
Chòm sao Lv. 1
Thời gian duy trì trạng thái Lời Chúc Vương Miện Đỏ của Nghi Thức Thần Thánh - Thủy Triều Chìa Vôi kéo dài thêm 3s.
Tia Sáng Xuyên Trăng
Chòm sao Lv. 2
Nghi Thức Thần Thánh - Vạc Trời Bảo Hộ khi đánh trúng kẻ địch, giới hạn HP của Candace sẽ tăng 20%, duy trì 15s.
Tế Lễ Thợ Săn
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Nghi Thức Thần Thánh - Thủy Triều Chìa Vôi +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Lời Thề Thủ Hộ
Chòm sao Lv. 4
Rút ngắn thời gian chờ Nhấn Giữ của kỹ năng Nghi Thức Thần Thánh - Vạc Trời Bảo Hộ đến tương đồng với thời gian chờ của Nhấn.
Con Ngươi Ánh Vàng
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Nghi Thức Thần Thánh - Vạc Trời Bảo Hộ +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thủy Triều Dâng Trào
Chòm sao Lv. 6
Nhân vật đang trong trận hiện tại khi trong trạng thái Lời Chúc Vương Miện Đỏ của Nghi Thức Thần Thánh - Thủy Triều Chìa Vôi (không bao gồm bản thân Candace), nếu tấn công thường trúng kẻ địch gây sát thương nguyên tố, sẽ thi triển Thủy Triều Xung Kích, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy tương đương 15% giới hạn HP của Candace.
Hiệu quả này mỗi 2.3s tối đa kích hoạt một lần, sát thương gây ra được tính là sát thương kỹ năng nộ.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
912
Tấn Công Căn Bản
-
18
P.Ngự Căn Bản
-
57
HP
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1