Background image
Background image
Raiden Shogun

Raiden Shogun (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Origin
Tấn Công Thường - Origin
Thần Biến - Ánh Chớp Tà Ác
Thần Biến - Ánh Chớp Tà Ác
Trở thành một phần của thần. Lôi Thần có thể trao tay và mắt cho thuộc hạ để thay người phán xử.
Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết
Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết
Bí kiếm mới lĩnh ngộ gần đây của Lôi Thần, loại bỏ "Vô Tưởng", chuyển thành "Mộng Tưởng". Từ "Chân Thuyết" có nghĩa là đổi mới, câu chuyện của Inazuma cũng sẽ sang trang.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
QNộ>EKỹ năng>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

Energy Recharge / ATK%

Goblet

Electro DMG / ATK%

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / CRIT DMG / ATK% / Energy Recharge / Elemental Mastery / ATK
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Lôi

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Bonus:
2

HP tăng 20%

4

Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Ngàn Vạn Ước Nguyện
Ascension Phase 1
Nhân vật trong đội ở gần khi nhận được Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân sẽ tích tụ 2 tầng Ý Lực cho Ước Nguyện Chakra.
Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt một lần.
Thực Thể Khai Sáng
Ascension Phase 4
Mỗi 1% thừa ra khi Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố vượt quá 100%, sẽ giúp Raiden Shogun nhận được hiệu quả:
·Tăng 0.6% hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố trong trạng thái Mộng Tưởng Nhất Tâm;
·Tăng 0.4% buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi.
Kẻ Trấn Giữ Thiên Hạ
Khi đột phá kiếm đơn và vũ khí cán dài, lượng Mora tiêu hao giảm 50%.

Cung Mệnh

Lời Tiên Tri Đen Tối
Constellation Lv. 1
Ước Nguyện Chakra có thể tích tụ Ý Lực nhanh hơn. Nhân vật Nguyên Tố Lôi sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ sẽ tăng 80% tích lũy Ý Lực; nhân vật nguyên tố khác sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ sẽ tăng 20% tích lũy Ý Lực.
Càn Quét Thiên Hạ
Constellation Lv. 2
Khi trong trạng thái Mộng Tưởng Nhất Đao và Mộng Tưởng Nhất Tâm của Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết, tấn công của Raiden Shogun sẽ bỏ qua 60% phòng ngự của địch.
Chuyện Xưa Kể Lại
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thờ Phụng Lẽ Phải
Constellation Lv. 4
Mộng Tưởng Nhất Tâm của Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết sau khi kết thúc, tất cả nhân vật trong đội gần đó (Không bao gồm Raiden Shogun) sẽ tăng 30% tấn công, duy trì 10s.
Shogun Giáng Lâm
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Thần Biến - Ánh Chớp Tà Ác +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Kế Thừa Ước Nguyện
Constellation Lv. 6
Khi trong trạng thái Mộng Tưởng Nhất Tâm của Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết, sát thương Kỹ Năng Nộ của Raiden Shogun trúng kẻ địch sẽ giảm 1s CD Kỹ Năng Nộ của tất cả nhân vật trong đội ở gần đó (Không bao gồm Raiden Shogun).
Hiệu quả này mỗi giây tối đa kích hoạt 1 lần, trong thời gian duy trì tối đa kích hoạt 5 lần.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1