Raiden Shogun

Xây dựng Raiden Shogun trong Genshin Impact

Electro

Các xây dựng Raiden Shogun tốt nhất

Cấu hình HYPERBLOOM

Thánh Di Vật

1
2
3

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tinh Thông Nguyên Tố

Nón

Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tinh Thông Nguyên Tố
2Tấn Công%
3Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
4Tỷ Lệ Bạo Kích
5ST Bạo Kích

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường

Cấu hình DPS

Thánh Di Vật

1
Chọn 2
3

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Lôi / Tấn Công%

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Tấn Công%
4Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
5Tinh Thông Nguyên Tố
6Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Đội hình Raiden Shogun tốt nhất

Kỹ năng Raiden Shogun

Tấn Công Thường - Cội Nguồn
Tấn Công Thường - Cội Nguồn
Thần Biến - Ánh Chớp Tà Ác
Thần Biến - Ánh Chớp Tà Ác
Trở thành một phần của thần. Lôi Thần có thể trao tay và mắt cho thuộc hạ để thay người phán xử.
Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết
Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết
Bí kiếm mới lĩnh ngộ gần đây của Lôi Thần, loại bỏ "Vô Tưởng", chuyển thành "Mộng Tưởng". Từ "Chân Thuyết" có nghĩa là đổi mới, câu chuyện của Inazuma cũng sẽ sang trang.

Thiên phú nội tại

wishes_unnumbered

Ngàn Vạn Ước Nguyện

Giai đoạn thăng thiên 1

Nhân vật trong đội ở gần khi nhận được Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân sẽ tích tụ 2 tầng Ý Lực cho Ước Nguyện Chakra.
Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt một lần.
enlightened_one

Thực Thể Khai Sáng

Giai đoạn thăng thiên 4

Mỗi 1% thừa ra khi Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố vượt quá 100%, sẽ giúp Raiden Shogun nhận được hiệu quả:
·Tăng 0.6% hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố trong trạng thái Mộng Tưởng Nhất Tâm;
·Tăng 0.4% buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi.
allpreserver

Kẻ Trấn Giữ Thiên Hạ

Passive

Khi đột phá kiếm đơn và vũ khí cán dài, lượng Mora tiêu hao giảm 50%.

Cung mệnh

ominous_inscription

Lời Tiên Tri Đen Tối

Chòm sao Lv. 1

Ước Nguyện Chakra có thể tích tụ Ý Lực nhanh hơn. Nhân vật Nguyên Tố Lôi sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ sẽ tăng 80% tích lũy Ý Lực; nhân vật nguyên tố khác sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ sẽ tăng 20% tích lũy Ý Lực.
steelbreaker

Càn Quét Thiên Hạ

Chòm sao Lv. 2

Khi trong trạng thái Mộng Tưởng Nhất Đao và Mộng Tưởng Nhất Tâm của Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết, tấn công của Raiden Shogun sẽ bỏ qua 60% phòng ngự của địch.
shinkage_bygones

Chuyện Xưa Kể Lại

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
pledge_of_propriety

Thờ Phụng Lẽ Phải

Chòm sao Lv. 4

Mộng Tưởng Nhất Tâm của Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết sau khi kết thúc, tất cả nhân vật trong đội gần đó (Không bao gồm Raiden Shogun) sẽ tăng 30% tấn công, duy trì 10s.
shoguns_descent

Shogun Giáng Lâm

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Thần Biến - Ánh Chớp Tà Ác +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
wishbearer

Kế Thừa Ước Nguyện

Chòm sao Lv. 6

Khi trong trạng thái Mộng Tưởng Nhất Tâm của Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết, sát thương Kỹ Năng Nộ của Raiden Shogun trúng kẻ địch sẽ giảm 1s CD Kỹ Năng Nộ của tất cả nhân vật trong đội ở gần đó (Không bao gồm Raiden Shogun).
Hiệu quả này mỗi giây tối đa kích hoạt 1 lần, trong thời gian duy trì tối đa kích hoạt 5 lần.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
1005
Tấn Công Căn Bản
-
26
P.Ngự Căn Bản
-
61
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
-
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1