Quán Nguyệt Thương

Quán Nguyệt Thương (4★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố
Vũ khí nhận được từ câu chuyện của Aranara. Có tạo hình của mũi tên khổng lồ, được dùng như mũi thương sắc bén.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Tinh Thông Nguyên Tố: 24
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sau khi kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ sản sinh "Lá Phục Sinh" tồn tại tối đa 10s ở xung quanh nhân vật. Nhân vật khi nhặt "Lá Phục Sinh" sẽ tăng 16% tấn công, duy trì 12s. Mỗi 20s tối đa sản sinh một "Lá Phục Sinh" bằng cách này. Nhân vật khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18