Trở lại
Ellin

Ellin

Trị giá: 2Loại chi phí: Nguyên Tố Tương ĐồngLoại thẻ: Thẻ Hỗ TrợNguyên Tố Tương Đồng: 2

Giấc Mơ Kỵ Sĩ - Ellin

"Tinh thần và sức mạnh phải được trau dồi tới nơi tới chốn mới có thể đánh ra đường kiếm điềm tĩnh như đội trưởng Jean!"

Nguồn: Nhận được sau khi hoàn thành mục tiêu khiêu chiến trong Khiêu Chiến Khám Phá với Ellin ở đại thế giới

Hiệu ứng thẻ

Khi nhân vật phe ta dùng kỹ năng đã dùng trong hiệp này: Giảm tiêu hao 1 Xúc Xắc Nguyên Tố. (Mỗi hiệp 1 lần)