Trở lại
Đúc Lại: Nón Nham

Đúc Lại: Nón Nham

Trị giá: 4Loại chi phí: Nguyên Tố NhamLoại thẻ: Thẻ Trang BịNguyên Tố Nham: 4Năng Lượng: 2

Được Đúc Từ Đá

Giống như một cơ thể mọc ra từ một tảng đá, sức mạnh rắn chắc đang lưu chuyển trong cơ thể nó.

Nguồn: Nhận được sau khi Khiêu Chiến Quán Rượu với Tiểu Hoàng Tử trong Quán Rượu Đuôi Mèo, và hoàn thành mục tiêu khiêu chiến trong Đánh Giải Trí Vua Mũ Đá Hilichurl

Hiệu ứng thẻ

Hành Động Chiến Đấu: Trang bị thẻ bài này khi nhân vật xuất chiến phe ta là Vua Mũ Đá Hilichurl.
Vua Mũ Đá Hilichurl sau khi trang bị thẻ bài này, lập tức dùng 1 lần Upa Shato.
Vua Mũ Đá Hilichurl có trang bị thẻ bài này sau khi đánh bại nhân vật phe địch: Vua Mũ Đá Hilichurl nhận lại Nón NhamSức Mạnh Kiên Nham.
(Bộ bài có Vua Mũ Đá Hilichurl mới có thể thêm)