Cung Thép

Cung Thép (4★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Tăng Sát Thương Vật Lý
Được làm từ kim loại, kết hợp với những bánh xe để kéo dây, đến từ dị quốc. Bảo dưỡng cực kì khó, nhưng kéo dây cung nhẹ nhàng, uy lực hơn người.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 41
Tăng Sát Thương Vật Lý: 15
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi đánh thường và trọng kích đánh trúng địch, tăng 4% tấn công và 1.2% tốc độ đánh thường. Kéo dài 6s, cộng dồn 4 tầng, mỗi 0.3s mới thi triển 1 lần.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18