พระธาตุ

Relics คือไอเทมที่สามารถสวมใส่ให้กับตัวละครได้

Band of Sizzling Thunder
Band of Sizzling Thunder
ชุด
Band's Polarized Sunglasses
Band's Touring Bracelet
Band's Leather Jacket With Studs
Band's Ankle Boots With Rivets
2DMG สายฟ้าเพิ่มขึ้น 10%
4เมื่อผู้สวมใส่ใช้สกิลต่อสู้ ATK ของผู้สวมใส่จะเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา 1 เทิร์น
Belobog of the Architects
Belobog of the Architects
ชุด
Belobog's Fortress of Preservation
Belobog's Iron Defense
2DEF ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 15% เมื่ออัตราสร้างสถานะของผู้สวมใส่มากกว่าหรือเท่ากับ 50% DEF จะเพิ่มขึ้นอีก 15%
Broken Keel
Broken Keel
ชุด
Insumousu's Whalefall Ship
Insumousu's Frayed Hawser
2ทำให้การต้านทานสถานะ ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 10% เมื่อการต้านทานสถานะของผู้สวมใส่ เท่ากับหรือมากกว่า 30% DMG คริติคอลของฝ่ายตัวเองทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 10%
Celestial Differentiator
Celestial Differentiator
ชุด
Planet Screwllum's Mechanical Sun
Planet Screwllum's Ring System
2ทำให้ DMG คริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16% และเมื่อ DMG คริติคอลของผู้สวมใส่มากกว่าหรือเท่ากับ 120% หลังจากเข้าสู่การต่อสู้ อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่จะเพิ่มขึ้น 60% จนกว่าการโจมตีครั้งแรกจะสิ้นสุด
Champion of Streetwise Boxing
Champion of Streetwise Boxing
ชุด
Champion's Headgear
Champion's Heavy Gloves
Champion's Chest Guard
Champion's Fleetfoot Boots
2DMG กายภาพเพิ่มขึ้น 10%
4หลังจากที่ผู้สวมใส่ทำการโจมตีหรือถูกโจมตี ATK ของผู้ที่อยู่ในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5% ซึ่งสามารถซ้อนทับได้สูงสุด 5 ชั้น
Eagle of Twilight Line
Eagle of Twilight Line
ชุด
Eagle's Beaked Helmet
Eagle's Soaring Ring
Eagle's Winged Suit Harness
Eagle's Quilted Puttees
2DMG ลมเพิ่มขึ้น 10%
4หลังจากผู้สวมใส่ใช้ท่าไม้ตาย จะเร่งแอ็กชันขึ้น 25%
Firesmith of Lava-Forging
Firesmith of Lava-Forging
ชุด
Firesmith's Obsidian Goggles
Firesmith's Ring of Flame-Mastery
Firesmith's Fireproof Apron
Firesmith's Alloy Leg
2DMG ไฟเพิ่มขึ้น 10%
4ทำให้สกิลต่อสู้ของผู้สวมใส่สร้าง DMG เพิ่มขึ้น 12% และหลังจากที่ปล่อยท่าไม้ตาย การโจมตีครั้งต่อไปจะสร้าง DMG ไฟเพิ่มขึ้น 12%
Firmament Frontline: Glamoth
Firmament Frontline: Glamoth
ชุด
Glamoth's Iron Cavalry Regiment
Glamoth's Silent Tombstone
2ทำให้ ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 12% เมื่อความเร็วของผู้สวมใส่มากกว่าหรือเท่ากับ 135/160 จะทำให้ผู้สวมใส่สร้าง DMG เพิ่มขึ้น 12%/18%
Fleet of the Ageless
Fleet of the Ageless
ชุด
The Xianzhou Luofu's Celestial Ark
The Xianzhou Luofu's Ambrosial Arbor Vines
2HP สูงสุดของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 12% เมื่อความเร็วของผู้สวมใส่เท่ากับหรือมากกว่า 120 ATK ของฝ่ายตัวเองทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 8%
Genius of Brilliant Stars
Genius of Brilliant Stars
ชุด
Genius's Ultraremote Sensing Visor
Genius's Frequency Catcher
Genius's Metafield Suit
Genius's Gravity Walker
2DMG ควอนตัมเพิ่มขึ้น 10%
4เมื่อผู้สวมใส่สร้าง DMG แก่ศัตรูเป้าหมาย จะเพิกเฉยต่อ DEF 10% ของศัตรู หากเป้าหมายมีจุดอ่อนควอนตัม ผู้สวมใส่จะเพิกเฉยต่อ DEF 10% เพิ่มเติม
Guard of Wuthering Snow
Guard of Wuthering Snow
ชุด
Guard's Cast Iron Helmet
Guard's Shining Gauntlets
Guard's Uniform of Old
Guard's Silver Greaves
2ได้รับ DMG ลดลง 8%
4เมื่อเริ่มต้นเทิร์น หากเปอร์เซ็นต์ HP ปัจจุบันของผู้สวมใส่เท่ากับหรือน้อยกว่า 50% จะฟื้นฟู HP 8% ของ HP สูงสุดของตัวเอง และฟื้นฟูพลังงาน 5 หน่วย
Hunter of Glacial Forest
Hunter of Glacial Forest
ชุด
Hunter's Artaius Hood
Hunter's Lizard Gloves
Hunter's Ice Dragon Cloak
Hunter's Soft Elkskin Boots
2DMG น้ำแข็งเพิ่มขึ้น 10%
4เมื่อผู้สวมใส่ใช้ท่าไม้ตาย DMG คริติคอลจะเพิ่มขึ้น 25% เป็นเวลา 2 เทิร์น
Inert Salsotto
Inert Salsotto
ชุด
Salsotto's Moving City
Salsotto's Terminator Line
2ทำให้อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 8% เมื่ออัตราคริติคอลปัจจุบันของผู้สวมใส่มากกว่าหรือเท่ากับ 50% DMG จากท่าไม้ตายและการโจมตีต่อเนื่องจะเพิ่มขึ้น 15%
Izumo Gensei and Takama Divine Realm
Izumo Gensei and Takama Divine Realm
ชุด
Izumo's Magatsu no Morokami
Izumo's Blades of Origin and End
2ทำให้ ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ หากมีเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ Path เดียวกันกับผู้สวมใส่อย่างน้อย 1 คน อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่จะเพิ่มขึ้น 12%
Knight of Purity Palace
Knight of Purity Palace
ชุด
Knight's Forgiving Casque
Knight's Silent Oath Ring
Knight's Solemn Breastplate
Knight's Iron Boots of Order
2DEF เพิ่มขึ้น 15%
4ปริมาณโล่ที่ผู้สวมใส่มอบให้เพิ่มขึ้น 20%
Longevous Disciple
Longevous Disciple
ชุด
Disciple's Prosthetic Eye
Disciple's Ingenium Hand
Disciple's Dewy Feather Garb
Disciple's Celestial Silk Sandals
2HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 12%
4หลังจากผู้สวมใส่โดนโจมตี หรือถูกเป้าหมายฝ่ายเรา (รวมถึงผู้สวมใส่) ใช้ HP ไป อัตราคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 8% เป็นเวลา 2 เทิร์น โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับได้มากสุด 2 ชั้น
Messenger Traversing Hackerspace
Messenger Traversing Hackerspace
ชุด
Messenger's Holovisor
Messenger's Transformative Arm
Messenger's Secret Satchel
Messenger's Par-kool Sneakers
2ความเร็วเพิ่มขึ้น 6%
4เมื่อผู้สวมใส่ใช้ท่าไม้ตายกับเป้าหมายฝ่ายเรา ความเร็วของฝ่ายเราทั้งหมด จะเพิ่มขึ้น 12% เป็นเวลา 1 เทิร์น โดยเอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถซ้อนทับได้
Musketeer of Wild Wheat
Musketeer of Wild Wheat
ชุด
Musketeer's Wild Wheat Felt Hat
Musketeer's Coarse Leather Gloves
Musketeer's Wind-Hunting Shawl
Musketeer's Rivets Riding Boots
2ATK เพิ่มขึ้น 12%
4ความเร็วของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 6% และ DMG จากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น 10%
Pan-Cosmic Commercial Enterprise
Pan-Cosmic Commercial Enterprise
ชุด
The IPC's Mega HQ
The IPC's Trade Route
2อัตราสร้างสถานะของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 10% พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 25% ของอัตราสร้างสถานะในปัจจุบัน ซึ่งจะเพิ่มได้สูงสุด 25%
Pan-Galactic Commercial Enterprise
Pan-Galactic Commercial Enterprise
ชุด
The IPC's Mega HQ
The IPC's Trade Route
2อัตราสร้างสถานะของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 10% พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 25% ของอัตราสร้างสถานะในปัจจุบัน ซึ่งจะเพิ่มได้สูงสุด 25%
Passerby of Wandering Cloud
Passerby of Wandering Cloud
ชุด
Passerby's Rejuvenated Wooden Hairstick
Passerby's Roaming Dragon Bracer
Passerby's Ragged Embroided Coat
Passerby's Stygian Hiking Boots
2การรักษาเพิ่มขึ้น 10%
4เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้ จะฟื้นฟูแต้มสกิลต่อสู้ของฝ่ายตัวเอง 1 แต้มโดยทันที
Penacony, Land of the Dreams
Penacony, Land of the Dreams
ชุด
Penacony's Grand Hotel
Penacony's Dream-Seeking Tracks
2ทำให้อัตราการฟื้นฟูพลังงานของผู้สวมใส่ เพิ่มขึ้น 5% และทำให้ตัวละครอื่นในฝ่ายเรา ที่เป็นประเภทเดียวกับผู้สวมใส่ สร้าง DMG เพิ่มขึ้น 10%
Pioneer Diver of Dead Waters
Pioneer Diver of Dead Waters
ชุด
Pioneer's Heatproof Shell
Pioneer's Lacuna Compass
Pioneer's Sealed Lead Apron
Pioneer's Starfaring Anchor
2สร้าง DMG แก่ศัตรูที่ติดสถานะ Debuff เพิ่มขึ้น 12%
4อัตราคริติคอลเพิ่มขึ้น 4% และผู้สวมใส่จะสร้าง DMG คริติคอลเพิ่มขึ้น 8%/12% แก่ศัตรูเป้าหมายที่ติดเอฟเฟกต์ Debuff ไม่น้อยกว่า 2/3 เอฟเฟกต์ และหลังจากผู้สวมใส่ปล่อยเอฟเฟกต์ Debuff ใส่ศัตรูเป้าหมาย เอฟเฟกต์ข้างต้นจะเพิ่มขึ้น 100% เป็นเวลา 1 เทิร์น
Prisoner in Deep Confinement
Prisoner in Deep Confinement
ชุด
Prisoner's Sealed Muzzle
Prisoner's Leadstone Shackles
Prisoner's Repressive Straitjacket
Prisoner's Restrictive Fetters
2ATK เพิ่มขึ้น 12%
4ทุกครั้งที่ศัตรูเป้าหมายได้รับเอฟเฟกต์ DMG ต่อเนื่อง 1 เอฟเฟกต์ ผู้สวมใส่จะเพิกเฉยต่อ DEF 6% ของศัตรูตัวนั้นๆ เมื่อสร้าง DMG แก่ศัตรูดังกล่าว โดยสามารถสร้างเอฟเฟกต์ DMG ต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 3 เอฟเฟกต์
Rutilant Arena
Rutilant Arena
ชุด
Taikiyan Laser Stadium
Taikiyan's Arclight Race Track
2ทำให้อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 8% เมื่ออัตราคริติคอลปัจจุบัน ของผู้สวมใส่มากกว่าหรือเท่ากับ 70% DMG จากการโจมตีปกติและสกิลต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 20%
Sigonia, the Unclaimed Desolation
Sigonia, the Unclaimed Desolation
ชุด
Sigonia's Gaiathra Berth
Sigonia's Knot of Cyclicality
2ทำให้อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 4% เมื่อศัตรูเป้าหมายถูกกำจัด DMG คริติคอลของผู้สวมใส่จะเพิ่มขึ้น 4% โดยสามารถซ้อนทับได้มากสุด 10 ชั้น
Space Sealing Station
Space Sealing Station
ชุด
Herta's Space Station
Herta's Wandering Trek
2ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 12% เมื่อความเร็วของผู้สวมใส่เท่ากับหรือมากกว่า 120 ATK จะเพิ่มขึ้นอีก 12%
Sprightly Vonwacq
Sprightly Vonwacq
ชุด
Vonwacq's Island of Birth
Vonwacq's Islandic Coast
2อัตราการฟื้นฟูพลังงานของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 5% เมื่อความเร็วของผู้สวมใส่เท่ากับหรือมากกว่า 120 และเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ จะเร่งแอ็กชันขึ้นทันที 40%
Talia - Kingdom of Banditry
Talia - Kingdom of Banditry
ชุด
Talia's Nailscrap Town
Talia's Exposed Electric Wire
2เอฟเฟกต์ทำลายล้างของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16% เมื่อความเร็วของผู้สวมใส่เท่ากับหรือมากกว่า 145 เอฟเฟกต์ทำลายล้างจะเพิ่มขึ้นอีก 20%
The Ashblazing Grand Duke
The Ashblazing Grand Duke
ชุด
Grand Duke's Crown of Netherflame
Grand Duke's Gloves of Fieryfur
Grand Duke's Robe of Grace
Grand Duke's Ceremonial Boots
2DMG ที่เกิดจากการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 20%
4เมื่อผู้สวมใส่ปล่อยการโจมตีต่อเนื่อง ATK ของผู้สวมใส่จะเพิ่มขึ้น 6% ทุกครั้งที่เกิด DMG จากการโจมตีต่อเนื่อง และสามารถซ้อนทับได้สูงสุด 8 ครั้ง เป็นเวลา 3 เทิร์น โดยเอฟเฟกต์นี้จะถูกลบออกไป เมื่อผู้สวมใส่ปล่อยการโจมตีต่อเนื่อง ในครั้งถัดไป
Thief of Shooting Meteor
Thief of Shooting Meteor
ชุด
Thief's Myriad-Faced Mask
Thief's Gloves With Prints
Thief's Steel Grappling Hook
Thief's Meteor Boots
2เอฟเฟกต์ทำลายล้างเพิ่มขึ้น 16%
4เอฟเฟกต์ทำลายล้างของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16% หลังจากผู้สวมใส่ทำลายจุดอ่อนของศัตรูเป้าหมาย จะฟื้นฟูพลังงาน 3 หน่วย
Wastelander of Banditry Desert
Wastelander of Banditry Desert
ชุด
Wastelander's Breathing Mask
Wastelander's Desert Terminal
Wastelander's Friar Robe
Wastelander's Powered Greaves
2DMG จินตภาพเพิ่มขึ้น 10%
4เมื่อผู้สวมใส่สร้าง DMG แก่ศัตรูเป้าหมายที่ติดเอฟเฟกต์ Debuff อัตราคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 10% และเมื่อสร้าง DMG แก่ศัตรูเป้าหมายติดสถานะกักขัง DMG คริติคอลจะเพิ่มขึ้น 20%
Watchmaker, Master of Dream Machinations
Watchmaker, Master of Dream Machinations
ชุด
Watchmaker's Telescoping Lens
Watchmaker's Fortuitous Wristwatch
Watchmaker's Illusory Formal Suit
Watchmaker's Dream-Concealing Dress Shoes
2เอฟเฟกต์ทำลายล้างเพิ่มขึ้น 16%
4เมื่อผู้สวมใส่ ใช้ท่าไม้ตายกับเป้าหมายฝ่ายเรา เอฟเฟกต์ทำลายล้างของฝ่ายเราทั้งหมด จะเพิ่มขึ้น 30% เป็นเวลา 2 เทิร์น โดยเอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถซ้อนทับได้