Phần 1

NPC
NPC
Cười chết mất, mới có một tên trẻ trâu đến tìm tôi
NPC
NPC
Ây da, anh Rich!
NPC
NPC
Anh Rich, tin giật gân của anh đâu, bao giờ mới có thế
NPC
NPC
Sắp rồi sắp rồi! Không phải tôi bảo vừa mới có tên trẻ trâu cũng đến hỏi chuyện này à
NPC
NPC
Tôi xoè bằng chứng ra, đối phương lập tức im lặng luôn ha ha ha
NPC
NPC
Ha ha ha ha ha
NPC
NPC
Cái người vừa nãy tìm anh là người đã đánh lui Quái Thú Tận Thế của Quân Đoàn đó
NPC
NPC
Tôi còn nói
NPC
NPC
...Hửm?
NPC
NPC
Tôi nhìn thấy hết qua màn hình giám sát rồi. Trước đây quái vật Rãnh Nứt của Phòng Phân Tích Đặc Biệt cũng do người này giải quyết
NPC
NPC
...
NPC
NPC
Khá lắm, anh Rich, anh đụng phải nhân vật lớn rồi
System
System
"Richard Biết Tuốt" đã rời khỏi nhóm chat
NPC
NPC
Rich? Rich anh ổn chứ?
NPC
NPC
...