Phần 1

NPC
NPC
{NICKNAME}, xin chào
NPC
NPC
Có thời gian không? Chuyện xảy ra lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, tôi vẫn chưa cám ơn {F#cô}{M#anh} đàng hoàng
Player
Player
Ý anh là chuyện... gì nhỉ?
NPC
NPC
Mọi người đã tìm được tôi ở Phòng Giám Sát trong tình trạng bị thương, lại còn đưa tôi đến nơi an toàn nữa đó
NPC
NPC
Cám ơn nhé, thực sự lúc đó tôi không cầm cự được bao lâu nữa
NPC
NPC
Khi nào có thời gian hãy đến Khoang Cơ Sở nhé? Tôi có món quà muốn tặng cho {F#cô}{M#anh}
Player
Player
Được, bây giờ tôi qua luôn
NPC
NPC
Ừm, tôi chờ {F#cô}{M#anh} đó