Phần 1

NPC
NPC
{F#Chị}{M#Anh} {NICKNAME}, muốn hỏi {F#chị}{M#anh} một việc này.
NPC
NPC
Gần đây thường hay có tình trạng Robot bị mất kết nối với thiết bị đầu cuối, tôi kiểm tra có vẻ như đã bị ai đó cố tình tắt máy
NPC
NPC
Người của bộ phận an ninh nói với tôi, trước đây {F#chị}{M#anh} có đi qua nơi đó, {F#chị}{M#anh} có gặp người khả nghi nào không?
Player
Player
À... tôi xin nói thẳng, là do tôi làm, tôi thấy chúng đang ở trạng thái chờ nên tiện tay nhấn vài cái
NPC
NPC
...
NPC
NPC
Thôi được, lần sau đừng làm như thế nữa, lần này bỏ qua, tôi sẽ không báo cáo cấp trên

Thông điệp Liên quan

Thông điệp 1