Phần 1

NPC
NPC
(Quảng Cáo) Cảm ơn bạn đã ủng hộ, đợt trải nghiệm giới hạn "Chiến Tranh Vũ Trụ" đã kết thúc, chương trình game sẽ được tự động gỡ bỏ. Rất cảm ơn bạn, hy vọng sẽ gặp lại vào lần sau