Phần 1

PlayerAuto
PlayerAuto
[Hình ảnh]
Player
Player
Chú Yang, cái này có vẻ khác với đài hoa bình thường nhỉ?
NPC
NPC
Ừm, chủng loại mà đài hoa này sinh ra có hơi khác biệt, tôi nhớ sản vật của nó rất đáng giá