Phần 1

NPC
NPC
{NICKNAME}, đây là số của {F#cô}{M#cậu} đúng không? Tôi là Chấp Sự Dahao của Công Đường Sở Địa Hành. Như {F#cô}{M#cậu} đã biết, gần đây trên Luofu đã xảy ra chút... sự cố. Nói tóm lại là có một số chuyện mong được {F#cô}{M#cậu} giúp đỡ
Player
Player
Nhưng tôi đâu phải người Xianzhou, không tiện nhúng tay vào
NPC
NPC
Vậy càng tốt chứ sao!
NPC
NPC
Những lời nói sau đây xin đừng truyền ra ngoài. Sau khi xảy ra chuyện, tướng quân và Nhà Chiêm Tinh đã lập một danh sách, yêu cầu tôi và Sở Thiên Bách kiểm tra người ra vào dựa vào thời gian địa điểm trên danh sách đó, họ nghi ngờ có người đã đem "vật nguy hiểm" lên Luofu...
NPC
NPC
Hai sở chúng tôi đã rà soát kỹ một vòng, đối chiếu ghi chép nội bộ của Xianzhou, nhưng cũng không tìm được người nào khả nghi, vì vậy chỉ còn cách tìm {F#cô}{M#cậu}...
Player
Player
Tôi là người khả nghi?
NPC
NPC
Không phải, tôi không có ý này
NPC
NPC
Liên Minh Xianzhou chưa gia nhập vào hệ thống kinh tế của Công Ty Hành Tinh Hòa Bình, rất nhiều thông tin không hề chia sẻ cho công ty, ví dụ như hệ thống truy nã tội phạm... Nếu tội phạm bị truy nã của công ty trà trộn vào, chúng tôi sẽ không thể nào phát hiện ngay được
NPC
NPC
Thủ tục gửi thư đến công ty nhờ cung cấp bằng chứng vô cùng tốn thời gian công sức, vì vậy tướng quân đề nghị chúng tôi đi tìm sự giúp đỡ từ các vị khách trên Đội Tàu Astral, lọc tìm một số người trong danh sách xem có phải phần tử khả nghi hay không
NPC
NPC
Nếu tiện, có thể nhờ {F#cô}{M#cậu} đưa vài người bạn cùng đến để giúp chúng tôi phán đoán thử