Phần 1

NPC
NPC
(Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi)
PlayerAuto
PlayerAuto
(Thích)
NPC
NPC
Chút bất ngờ nho nhỏ dành cho người mới lên tàu~
Player
Player
Tôi không thể nhận được!
NPC
NPC
Haha, dù {F#cô}{M#anh} không nhận, tôi cũng sẽ gói lì xì đặt vào túi của {F#cô}{M#anh}
NPC
NPC
Sau này mỗi dịp lễ tết, {F#cô}{M#anh} vẫn phải nhận lì xì đó, làm quen dần đi nhé~
Player
Player
Tôi sẽ mang hạt cà phê cho Himeko~
NPC
NPC
Được, tôi chờ đó~
NPC
NPC
Thật ra tôi còn muốn tặng {F#cô}{M#anh} vài chiếc Nón Ánh Sáng, đáng tiếc trên đội tàu cũng không dư dả gì...
Player
Player
Lần sau hãy để tôi tặng nhé!
NPC
NPC
Haha, tôi sẽ xem câu này là thật đó
NPC
NPC
Tôi đùa thôi~