Lưu Nguyệt Châm

Lưu Nguyệt Châm (4★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thuộc tính phụ: Tăng Sát Thương Vật Lý
Mũi thương dài hẹp, binh khí này đến từ dị quốc, đuôi thương có hình bán nguyệt, được thương nhân mang đến Liyue. Chỉ cần tập luyện thì sẽ có sức sát thương khủng khiếp.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Tăng Sát Thương Vật Lý: 7.5
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Trong 5s sau khi nhận Nguyên Tố Hạt Nhân hoặc Nguyên Tố Tinh Cầu, tấn công thường và trọng kích sẽ tạo thêm sát thương bằng 20% tấn công.

Nhân vật được đề xuất

rosaria

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18