Kiếm Giáng Lâm

Kiếm Giáng Lâm (4★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Kiếm có tạo hình đặc biệt. Nhìn có vẻ không thuộc về thế giới này.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 39
Tấn Công%: 7.7
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Chỉ có hiệu lực trong:
"PlayStation Network"
Sau khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch có tỷ lệ 50% tạo thành 200% sát thương tấn công trong phạm vi nhỏ. Hiệu quả này mỗi 10 giây chỉ kích hoạt 1 lần; Ngoài ra, Nhà Lữ Hành có trang bị Kiếm Giáng Lâm thì tấn công sẽ tăng 66 điểm.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18