Pesca

Mondstadt

Medaka
Medaka azzurro
Spinarello velenoso
Shirakodai color tè
Medaka
Medaka azzurro
Pesce dell'alba
Pesce di cristallo
Spinarello velenoso
Koi dorato
Shirakodai color tè
Medaka
Medaka azzurro
Pesce dell'alba
Shirakodai color tè
Medaka
Medaka azzurro
Pesce dell'alba
Pesce di cristallo
Medaka
Medaka azzurro
Spinarello velenoso
Akai Maou
Shirakodai color tè
Pesce palla
Pesce palla amaro
Medaka azzurro
Pesce di cristallo
Spinarello velenoso
Koi bronzeo
Shirakodai color tè
Medaka azzurro
Pesce dell'alba
Spinarello velenoso
Akai Maou
Shirakodai color tè
Pesce palla
Pesce palla amaro
Medaka
Spinarello velenoso
Guazzaneve
Shirakodai color tè

Liyue

Medaka goloso
Pesce dell'alba
Pesce di cristallo
Betta
Shirakodai marrone
Pesce palla amaro
Medaka
Medaka goloso
Pesce dell'alba
Shirakodai marrone
Medaka
Betta
Shirakodai marrone
Medaka
Pesce dell'alba
Pesce di cristallo
Shirakodai marrone
Medaka
Medaka goloso
Pesce dell'alba
Pesce di cristallo
Pesce angelo perpetuo
Medaka
Medaka goloso
Pesce dell'alba
Pesce di cristallo
Betta
Shirakodai marrone
Medaka goloso
Betta
Akai Maou
Koi dorato
Koi bronzeo
Shirakodai marrone
Medaka
Pesce di cristallo
Betta
Medaka goloso
Betta
Akai Maou
Koi dorato
Koi bronzeo
Shirakodai marrone
Medaka goloso
Betta
Akai Maou
Koi dorato
Koi bronzeo
Shirakodai marrone
Medaka goloso
Pesce dell'alba
Pesce di cristallo
Betta
Pesce palla

Inazuma

Medaka
Medaka splendente
Pesce dell'alba
Pesce di cristallo
Spinarello
Shirakodai viola
Medaka
Medaka splendente
Pesce dell'alba
Pesce di cristallo
Spinarello
Shirakodai viola
Medaka
Spinarello
Shirakodai viola
Pesce palla amaro
Pesce angelo Raimei
Medaka
Pesce dell'alba
Pesce di cristallo
Shirakodai viola
Pesce palla
Medaka splendente
Spinarello
Akai Maou
Pesce palla
Pesce palla amaro
Medaka splendente
Spinarello
Shirakodai viola
Medaka splendente
Spinarello
Akai Maou
Koi dorato
Koi bronzeo
Shirakodai viola
Medaka
Medaka splendente
Pesce dell'alba
Pesce di cristallo
Medaka
Spinarello
Akai Maou
Shirakodai viola

Enkanomiya

Pesce di cristallo
Spinarello
Manta Divda
Manta Formàlo
Pesce dell'alba
Shirakodai viola
Manta Divda
Manta Formàlo
Pesce dell'alba
Akai Maou
Manta Divda
Manta Formàlo

Il baratro

Medaka
Betta
Akai Maou
Shirakodai marrone
Pesce palla amaro
Medaka goloso
Pesce dell'alba
Pesce di cristallo
Akai Maou
Pesce palla

Sumeru

Pesce di cristallo
Pesce palla immaturo
Pesce palla sabbioso
Pesce palla nebuloso
Pesce mezzaluna di lazurite
Pesce mezzaluna color giada
Pesce dell'alba
Pesce palla immaturo
Pesce palla nebuloso
Pesce mezzaluna color giada
Medaka
Pesce palla immaturo
Pesce palla sabbioso
Pesce palla nebuloso
Pesce mezzaluna di lazurite
Pesce mezzaluna color giada
Akai Maou
Pesce palla immaturo
Pesce palla sabbioso
Pesce palla nebuloso
Pesce mezzaluna di lazurite
Pesce mezzaluna color giada
Pesce dell'alba
Pesce palla sabbioso
Pesce palla nebuloso
Pesce mezzaluna di lazurite
Medaka
Pesce palla immaturo
Pesce palla sabbioso
Pesce palla nebuloso
Pesce mezzaluna di lazurite
Pesce mezzaluna color giada
Pesce pesca delle profondità
Pesce palla nebuloso
Pesce mezzaluna di lazurite
Pesce mezzaluna color giada
Medaka
Pesce di cristallo
Pesce palla sabbioso
Pesce palla nebuloso
Pesce mezzaluna color giada
Medaka
Pesce dell'alba
Akai Maou
Pesce palla immaturo
Pesce mezzaluna di lazurite
Source: GenshinWiki