Nón ánh sáng

Nón Ánh sáng là vật phẩm mà các nhân vật có thể trang bị để tăng HP Cơ bản, ATK Cơ bản và Phòng thủ Cơ bản của họ, đồng thời cấp khả năng bị động cho những nhân vật có đường đi phù hợp với Đường đi của Nón Ánh sáng.

Lời Thề Bí Mật
Lời Thề Bí Mật
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstarstar
Cố Gắng Hết Sức

Tăng 20%/25%/30%/35%/40% sát thương của người trang bị gây ra, đồng thời tăng thêm 20%/25%/30%/35%/40% sát thương gây ra cho kẻ địch có phần trăm HP hiện tại cao hơn hoặc bằng phần trăm HP hiện tại của người trang bị.

Đối Kháng
Đối Kháng
Săn BắnSăn Bắn
starstarstar
Liên Minh

Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tốc Độ sẽ tăng 10%/12%/14%/16%/18%, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp.

Bước Theo Bến Bờ Thời Gian
Bước Theo Bến Bờ Thời Gian
Hư VôHư Vô
starstarstarstarstar
Người Điều Khiển

Tăng 36%/42%/48%/54%/60% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Khi người trang bị đánh trúng kẻ địch, sẽ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Bóng Hư Ảo, duy trì 1 hiệp. Mỗi lần người trang bị tấn công, đối với mỗi mục tiêu chỉ có thể được kích hoạt 1 lần. Sát Thương mà người trang bị gây ra cho mục tiêu đang ở trạng thái Bóng Hư Ảo tăng 24%/28%/32%/36%/40%, sát thương do Tuyệt Kỹ gây ra tăng thêm 24%/28%/32%/36%/40%.

Hổ Phách
Hổ Phách
Bảo HộBảo Hộ
starstarstar
Ngưng Trệ

Khiến Phòng Thủ của người trang bị tăng 16%/20%/24%/28%/32%. Khi Phần Trăm HP hiện tại của người trang bị nhỏ hơn 50%/50%/50%/50%/50%, Phòng Thủ của người đó sẽ tăng thêm 16%/20%/24%/28%/32%.

Khoảnh Khắc Nơi Đáy Mắt
Khoảnh Khắc Nơi Đáy Mắt
Tri ThứcTri Thức
starstarstarstarstar
Kỵ Sĩ Hành Hương

Khiến sát thương bạo kích của người trang bị tăng 36%/42%/48%/54%/60%. Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ tăng sát thương Tuyệt Kỹ mà người trang bị gây ra theo giới hạn năng lượng của người trang bị: mỗi điểm năng lượng tăng #2[f2]%, tối đa 180/180/180/180/180 điểm năng lượng.

Mũi Tên
Mũi Tên
Săn BắnSăn Bắn
starstarstar
Mối Nguy

Khi bắt đầu chiến đấu sẽ khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 12%/15%/18%/21%/24%, duy trì 3/3/3/3/3 hiệp.

Lễ Rửa Tội Thuần Khiết
Lễ Rửa Tội Thuần Khiết
Săn BắnSăn Bắn
starstarstarstarstar
Huấn Luyện Tư Tưởng

Tăng 20%/23%/26%/29%/32% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Mỗi khi kẻ địch phải chịu 1 Hiệu Ứng Xấu, sẽ tăng thêm 8%/9%/10%/11%/12% Sát Thương Bạo Kích mà người trang bị gây lên kẻ này, tối đa cộng dồn 3/3/3/3/3 tầng. Khi thi triển Tuyệt Kỹ tấn công kẻ địch, khiến người trang bị nhận hiệu ứng Biện Luận, tăng 36%/42%/48%/54%/60% sát thương gây ra, Đòn Đánh Theo Sau bỏ qua 24%/28%/32%/36%/40% phòng thủ của mục tiêu, hiệu ứng này duy trì 2/2/2/2/2 hiệp.

Trước Buổi Bình Minh
Trước Buổi Bình Minh
Tri ThứcTri Thức
starstarstarstarstar
Đêm Dài

Tăng 36%/42%/48%/54%/60% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Tăng 18%/21%/24%/27%/30% sát thương do Chiến Kỹ và Tuyệt Kỹ của người trang bị gây ra. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ, sẽ nhận hiệu ứng "Thân Mộng". Khi thi triển Đòn Đánh Theo Sau, tiêu hao "Thân Mộng", tăng 48%/56%/64%/72%/80% sát thương do Đòn Đánh Theo Sau gây ra.

Trước Khi Bắt Đầu Nhiệm Vụ Tân Thủ
Trước Khi Bắt Đầu Nhiệm Vụ Tân Thủ
Hư VôHư Vô
starstarstarstar
Nhanh Như Tia Chớp

Khiến Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị tăng 20%/25%/30%/35%/40%. Sau khi người trang bị tấn công kẻ địch bị giảm Phòng Thủ, sẽ hồi 4/5/6/7/8 điểm Năng Lượng.

Vũ Điệu Vô Biên
Vũ Điệu Vô Biên
Hư VôHư Vô
starstarstarstar
Thăm Dò

Tăng 8%/10%/12%/14%/16% tỷ lệ Bạo Kích của người trang bị. Sát Thương Bạo Kích mà người trang bị gây cho kẻ địch ở trạng thái Giảm Phòng Thủ hoặc Giảm Tốc tăng 24%/30%/36%/42%/48%.

Rực Rỡ Hơn Mặt Trời
Rực Rỡ Hơn Mặt Trời
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstarstarstar
Liều Mình

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 18%/21%/24%/27%/30%. Khi người trang bị thi triển tấn công thường, sẽ nhận 1 tầng Rồng Gầm, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp. Mỗi tầng Rồng Gầm sẽ tăng 18%/21%/24%/27%/30% tấn công của người trang bị, hiệu suất hồi năng lượng tăng 0.06/0.07/0.08/0.09/0.1. Rồng Gầm tối đa cộng dồn 2/2/2/2/2 tầng.

Cuộc Chiến Chưa Nguôi
Cuộc Chiến Chưa Nguôi
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstarstarstar
Người Thừa Kế

Tăng 10%/12%/14%/16%/18% hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị, đồng thời hồi 1 điểm Chiến Kỹ khi thi triển Tuyệt Kỹ lên mục tiêu phe ta. Mỗi khi thi triển 2 lần Tuyệt Kỹ sẽ kích hoạt hiệu ứng này 1 lần. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ sẽ khiến sát thương gây ra bởi mục tiêu khác của phe ta trong lần hành động tiếp theo tăng 30%/35%/40%/45%/50%, duy trì 1/1/1/1/1 hiệp.

Khắc Lên Ánh Trăng
Khắc Lên Ánh Trăng
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstarstar
Bí Mật

Khi bắt đầu chiến đấu và khi người trang bị bắt đầu hiệp, sẽ có 1 hiệu ứng ngẫu nhiên phát huy hiệu lực. Hiệu ứng này khi phát huy hiệu lực, sẽ thay thế hiệu ứng của lần trước và không trùng với lần trước. Hiệu ứng bao gồm: Tăng 10%/13%/15%/18%/20% Tấn Công của toàn phe ta; Tăng 12%/15%/18%/21%/24% Sát Thương Bạo Kích của toàn phe ta; Tăng 6%/8%/9%/11%/12% hiệu suất hồi Năng Lượng của toàn phe ta. Hiệu ứng cùng loại không thể cộng dồn, khi người trang bị rơi vào trạng thái không thể chiến đấu sẽ giải trừ.

Điệp Khúc
Điệp Khúc
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstar
Hiệp Lực

Sau khi vào chiến đấu, khiến Tấn Công của toàn thể phe ta tăng 8%/9%/10%/11%/12%. Kỹ năng cùng loại sẽ không có hiệu lực trùng lặp.

Trời Sập
Trời Sập
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstar
Sụp Đổ

Khiến sát thương do Tấn Công Thường và Chiến Kỹ gây ra của người trang bị tăng 20%/25%/30%/35%/40%.

Buổi Hòa Nhạc Hai Người
Buổi Hòa Nhạc Hai Người
Bảo HộBảo Hộ
starstarstarstar
Cổ Vũ

Tăng 16%/20%/24%/28%/32% Phòng Thủ của người trang bị. Mỗi khi trên trận có 1 nhân vật sở hữu Khiên, sát thương do người trang bị gây ra tăng 4%/5%/6%/7%/8%.

Dồi Dào
Dồi Dào
Trù PhúTrù Phú
starstarstar
Phồn Thịnh

Khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ và Tuyệt Kỹ, lượng Trị Liệu tăng 12%/15%/18%/21%/24%.

Du Hành Trên Biển Sao
Du Hành Trên Biển Sao
Săn BắnSăn Bắn
starstarstarstarstar
Săn Đuổi

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 8%/10%/12%/14%/16%, Tỷ Lệ Bạo Kích mà người trang bị gây cho kẻ địch có phần trăm HP từ 50%/50%/50%/50%/50% trở xuống sẽ tăng thêm 8%/10%/12%/14%/16%. Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tấn Công tăng 20%/25%/30%/35%/40%, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp.

Múa! Múa! Múa!
Múa! Múa! Múa!
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstarstar
Không Dừng Lại Được!

Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, toàn phe ta sẽ ưu tiên hành động 16%/18%/20%/22%/24%.

Tên Bắn
Tên Bắn
Săn BắnSăn Bắn
starstarstar
Tiếng Hống

Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tấn Công sẽ tăng 24%/30%/36%/42%/48%, duy trì 3/3/3/3/3 hiệp.

Kho Lưu Trữ
Kho Lưu Trữ
Tri ThứcTri Thức
starstarstar
Học Thức

Khiến sát thương do Tuyệt Kỹ gây ra của người trang bị tăng 28%/35%/42%/49%/56%.

Ngày Đầu Tiên
Ngày Đầu Tiên
Bảo HộBảo Hộ
starstarstarstar
Tạm Dừng Thời Khắc Này

Phòng Thủ của người trang bị tăng 16%/18%/20%/22%/24%. Sau khi vào chiến đấu, Kháng Toàn Thuộc Tính của toàn bộ phe ta tăng 8%/9%/10%/11%/12%. Hiệu ứng cùng loại sẽ không thể cộng dồn.

Phòng Thủ
Phòng Thủ
Bảo HộBảo Hộ
starstarstar
Phục Sinh

Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ hồi HP tương đương 18%/21%/24%/27%/30% Giới Hạn HP của bản thân.

Dây Thêu Dệt Vận Mệnh
Dây Thêu Dệt Vận Mệnh
Bảo HộBảo Hộ
starstarstarstar
Nhìn Thấu

Tăng 12%/14%/16%/18%/20% Kháng Hiệu Ứng của người trang bị. Mỗi khi người trang bị có 100/100/100/100/100 điểm Phòng Thủ, thì sát thương gây ra tăng 0.01/0.01/0.01/0.01/0.01, tối đa tăng 32%/36%/40%/44%/48% sát thương gây ra.

Chuyến Thám Hiểm Thị Trấn Mộng Đẹp
Chuyến Thám Hiểm Thị Trấn Mộng Đẹp
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstarstar
Đoàn Kết

Sau khi người trang bị thi triển một trong các loại kỹ năng Tấn Công Thường/Chiến Kỹ/Tuyệt Kỹ, sẽ kèm theo Trái Tim Trẻ Thơ lên toàn bộ phe ta, Trái Tim Trẻ Thơ tăng 12%/14%/16%/18%/20% sát thương do kỹ năng loại tương ứng của mục tiêu phe ta gây ra. Trái Tim Trẻ Thơ chỉ có hiệu lực với loại kỹ năng mà người trang bị vừa mới sử dụng, và không thể cộng dồn.

Trò Đùa Trần Thế
Trò Đùa Trần Thế
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstarstarstar
Thiện Biến

Tăng 32%/39%/46%/53%/60% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Khi bắt đầu chiến đấu, sẽ khiến người trang bị nhận Mặt Nạ, duy trì 3/3/3/3/3 hiệp. Khi người trang bị đang có Mặt Nạ, Tỷ Lệ Bạo Kích của đồng đội tăng 10%/11%/12%/13%/14%, Sát Thương Bạo Kích tăng 28%/35%/42%/49%/56%. Người trang bị mỗi khi hồi phục 1 Điểm Chiến Kỹ sẽ nhận được 1 tầng Ngọn Lửa Sắc Màu, Điểm Chiến Kỹ dư ra khi hồi phục cũng được tính vào. Sau khi Ngọn Lửa Sắc Màu đạt 4/4/4/4/4 tầng, sẽ xóa tất cả Ngọn Lửa Sắc Màu và nhận Mặt Nạ, duy trì 4/4/4/4/4 hiệp.

Tiếng Vọng Của Quan Tài
Tiếng Vọng Của Quan Tài
Trù PhúTrù Phú
starstarstarstarstar
Gai Góc

Tăng 24%/28%/32%/36%/40% tấn công của người trang bị. Sau khi người trang bị tấn công, mỗi khi đánh trúng một kẻ địch khác nhau, sẽ hồi #3[f1] Năng Lượng, tối đa hồi năng lượng 3/3/3/3/3 lần bằng cách này. Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ khiến toàn bộ phe ta tăng 12/14/16/18/20 tốc độ, duy trì 1 hiệp.

Tầm Mắt Của Con Mồi
Tầm Mắt Của Con Mồi
Hư VôHư Vô
starstarstarstar
Tự Tin

Tăng 20%/25%/30%/35%/40% Chính Xác Hiệu Ứng cho người trang bị, đồng thời sát thương duy trì gây ra sẽ tăng 24%/30%/36%/42%/48%.

Ký Hiệu Kéo Dài
Ký Hiệu Kéo Dài
Hư VôHư Vô
starstarstarstar
Dấu Lặng

Tăng 16%/20%/24%/28%/32% Tấn Công Kích Phá của người trang bị, sát thương gây ra cho địch ở trạng thái Sốc Điện hoặc Bào Mòn tăng 16%/20%/24%/28%/32%, hiệu ứng này cũng có hiệu lực với sát thương duy trì.

Người Chiến Thắng Cuối Cùng
Người Chiến Thắng Cuối Cùng
Săn BắnSăn Bắn
starstarstarstar
Đặt Cược

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 12%/14%/16%/18%/20%. Sau khi người trang bị gây ra bạo kích lên kẻ địch, sẽ nhận 1 tầng May Mắn, tối đa cộng dồn 4/4/4/4/4 tầng. Mỗi tầng May Mắn khiến Sát Thương Bạo Kích của người trang bị tăng 8%/9%/10%/11%/12%, May Mắn sẽ mất khi kết thúc hiệp của người trang bị.

Trái Ngọt
Trái Ngọt
Trù PhúTrù Phú
starstarstar
Hương Thơm

Khi bắt đầu chiến đấu sẽ hồi ngay cho toàn phe ta 6/7.5/9/10.5/12 điểm Năng Lượng.

Ở Nơi Xa Ngọn Lửa
Ở Nơi Xa Ngọn Lửa
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstarstar
Bùng Nổ

Khi người trang bị trong 1 lần bị tấn công tích lũy lượng HP tổn thất vượt quá 25%/25%/25%/25%/25% Giới Hạn HP, hoặc tiêu hao HP bản thân trong 1 lần vượt quá 25%/25%/25%/25%/25% Giới Hạn HP, sẽ hồi ngay HP bằng 15%/15%/15%/15%/15% Giới Hạn HP của người trang bị, đồng thời tăng 25%/31%/38%/44%/50% Sát Thương do người trang bị gây ra, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp. Hiệu ứng này mỗi 3/3/3/3/3 hiệp chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

Sắc Đêm Rực Sáng
Sắc Đêm Rực Sáng
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstarstarstar
An Ủi

Mỗi khi nhân vật phe ta tấn công, sẽ khiến người trang bị nhận 1 tầng Ca Tụng, mỗi tầng Ca Tụng sẽ tăng 0.03/0.04/0.04/0.04/0.05 hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị, tối đa cộng dồn 5/5/5/5/5 tầng. Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ xóa bỏ Ca Tụng và nhận Độc Tấu Tự Do, Độc Tấu Tự Do khiến Tấn Công của người trang bị tăng 48%/60%/72%/84%/96%, khiến sát thương của toàn phe ta gây ra tăng 24%/28%/32%/36%/40%, duy trì 1/1/1/1/1 hiệp.

Vì Hành Trình Ngày Mai
Vì Hành Trình Ngày Mai
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstarstar
Liên Kết

Tăng 16%/20%/24%/28%/32% Tấn Công cho người trang bị. Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sát thương gây ra tăng 18%/21%/24%/27%/30%, duy trì 1/1/1/1/1 hiệp.

Sự Nghỉ Ngơi Của Thiên Tài
Sự Nghỉ Ngơi Của Thiên Tài
Tri ThứcTri Thức
starstarstarstar
Bố Trí Thỏa Đáng

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 16%/20%/24%/28%/32%, sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Sát Thương Bạo Kích tăng 24%/30%/36%/42%/48%, duy trì 3/3/3/3/3 hiệp.

Chúc Ngủ Ngon
Chúc Ngủ Ngon
Hư VôHư Vô
starstarstarstar
Kẻ Gian Khổ

Mỗi khi kẻ địch nhận phải 1 Hiệu Ứng Xấu, thì sát thương người trang bị gây ra cho kẻ đó sẽ tăng 12%/15%/18%/21%/24%, tối đa cộng dồn 3/3/3/3/3 tầng. Hiệu ứng này cũng có hiệu lực với sát thương duy trì.

Hi, Tôi Ở Đây
Hi, Tôi Ở Đây
Trù PhúTrù Phú
starstarstarstar
Không Sợ Đâu!

Khiến Giới Hạn HP của người trang bị tăng 8%/9%/10%/11%/12%. Khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ, lượng trị liệu tăng 16%/19%/22%/25%/28%, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp.

Bóng Ẩn
Bóng Ẩn
Hư VôHư Vô
starstarstar
Cơ Quan

Sau khi thi triển Chiến Kỹ, sẽ khiến đòn tấn công thường tiếp theo của người trang bị gây cho kẻ địch một lượng sát thương kèm theo bằng 60%/75%/90%/105%/120% Tấn Công của bản thân.

Thân Này Là Kiếm
Thân Này Là Kiếm
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstarstarstar
Giữ Lấy Ngọc Này

Tăng 20%/23%/26%/29%/32% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Sau khi đồng đội bị tấn công hoặc tiêu hao HP, người trang bị sẽ nhận 1 tầng Nguyệt Thực, tối đa cộng dồn 3/3/3/3/3 tầng. Mỗi tầng Nguyệt Thực khiến sát thương gây ra ở lần tấn công kế tiếp của người trang bị tăng 0.14/0.17/0.19/0.22/0.24. Khi cộng dồn đủ 3/3/3/3/3 tầng sẽ khiến lần tấn công này bỏ qua 12%/14%/16%/18%/20% phòng thủ của mục tiêu. Hiệu ứng này sẽ bị giải trừ sau khi người trang bị thi triển tấn công.

Nhân Danh Thế Giới
Nhân Danh Thế Giới
Hư VôHư Vô
starstarstarstarstar
Người Kế Thừa

Khiến sát thương mà người trang bị gây cho kẻ địch đang trong Hiệu Ứng Xấu tăng 24%/28%/32%/36%/40%. Khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ, Chính Xác Hiệu Ứng của lần tấn công này của người trang bị sẽ tăng 18%/21%/24%/27%/30%, Tấn Công tăng 24%/28%/32%/36%/40%.

Trong Đêm Tối
Trong Đêm Tối
Săn BắnSăn Bắn
starstarstarstarstar
Hoa Và Bướm

Tăng 18%/21%/24%/27%/30% Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi Tốc Độ trong chiến đấu của người trang bị lớn hơn 100, mỗi khi vượt trên 10/10/10/10/10 điểm sẽ tăng 6%/7%/8%/9%/10% sát thương Tấn Công Thường và Chiến Kỹ, đồng thời tăng 12%/14%/16%/18%/20% Sát Thương Bạo Kích Tuyệt Kỹ, hiệu ứng này có thể cộng dồn 6/6/6/6/6 tầng.

Cơn Mưa Tầm Tã
Cơn Mưa Tầm Tã
Hư VôHư Vô
starstarstarstarstar
Ảo Ảnh Hiện Thực

Tăng 24%/28%/32%/36%/40% Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị. Khi người trang bị gây sát thương cho kẻ địch đang có 3/3/3/3/3 Hiệu Ứng Xấu hoặc hơn, thì Tỷ Lệ Bạo Kích sẽ tăng 12%/14%/16%/18%/20%. Sau khi người trang bị thi triển tấn công thường, Chiến Kỹ, Tuyệt Kỹ sẽ có 100%/100%/100%/100%/100% xác suất cơ bản thi triển Mã Aether lên mục tiêu bị tấn công ngẫu nhiên chưa có Mã Aether. Sát thương phải chịu của mục tiêu có Mã Aether tăng 12%/14%/16%/18%/20%, duy trì 1 hiệp.

Ước Hẹn Khắc Ghi
Ước Hẹn Khắc Ghi
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstarstar
Kế Thừa

Tăng 28%/35%/42%/49%/56% Tấn Công Kích Phá của người trang bị. Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 15%/19%/23%/26%/30%, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp.

Vận Mệnh Chưa Từng Công Bằng
Vận Mệnh Chưa Từng Công Bằng
Bảo HộBảo Hộ
starstarstarstarstar
Cược Hết Tất Cả

Tăng 40%/46%/52%/58%/64% Phòng Thủ của người trang bị, khi người trang bị cung cấp khiên cho mục tiêu phe ta, Sát Thương Bạo Kích của người trang bị sẽ tăng 40%/46%/52%/58%/64%, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp. Khi người trang bị phát động Đòn Đánh Theo Sau tấn công kẻ địch, có 100%/115%/130%/145%/160% xác suất cơ bản khiến sát thương phải chịu của kẻ địch bị tấn công tăng 0.1/0.12/0.13/0.14/0.16, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp.

Vai Diễn Bắt Đầu
Vai Diễn Bắt Đầu
Hư VôHư Vô
starstarstarstar
Niềm Vui Tự Tại

Sau khi người trang bị thi triển Hiệu Ứng Xấu lên kẻ địch, sẽ nhận 1 tầng Vai Diễn, mỗi tầng Vai Diễn tăng 6%/7%/8%/9%/10% sát thương do người trang bị gây ra, tối đa cộng dồn 3/3/3/3/3 tầng, duy trì 1/1/1/1/1 hiệp. Khi Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị lớn hơn hoặc bằng 80%/80%/80%/80%/80%, Tấn Công sẽ tăng 20%/24%/28%/32%/36%.

Sự Lựa Chọn Của Landau
Sự Lựa Chọn Của Landau
Bảo HộBảo Hộ
starstarstarstar
Thời Gian Như Thoi Đưa

Tăng xác suất bị tấn công của người trang bị, đồng thời sát thương phải chịu sẽ giảm 16%/18%/20%/22%/24%.

Xoáy Ốc
Xoáy Ốc
Hư VôHư Vô
starstarstar
Truy Đuổi

Tăng 24%/30%/36%/42%/48% sát thương mà người trang bị gây ra cho kẻ địch trong trạng thái Giảm Tốc.

Đừng Để Thế Giới Lạnh Lẽo
Đừng Để Thế Giới Lạnh Lẽo
Tri ThứcTri Thức
starstarstarstar
Sức Mạnh Của Âm Thanh

Khiến người trang bị khi vào chiến đấu sẽ hồi ngay 20/23/26/29/32 điểm Năng Lượng, đồng thời khiến sát thương Tuyệt Kỹ mà người đó gây ra tăng 32%/40%/48%/56%/64%.

Hài Hòa
Hài Hòa
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstar
Gia Tộc

Khi vào chiến đấu, Tốc Độ của toàn bộ phe ta tăng 12/14/16/18/20 điểm, duy trì 1/1/1/1/1 hiệp.

Dáng Hình Trong Ký Ức
Dáng Hình Trong Ký Ức
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstarstar
Bức Hình Cũ

Khiến Tấn Công Kích Phá của người trang bị tăng 28%/35%/42%/49%/56%. Sau khi người trang bị tấn công sẽ hồi thêm 4/5/6/7/8 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

Luân Hồi
Luân Hồi
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstar
Tốc Quyết

Sau khi người trang bị tấn công hoặc bị tấn công sẽ hồi thêm 4/5/6/7/8 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

Giây Phút Thắng Lợi
Giây Phút Thắng Lợi
Bảo HộBảo Hộ
starstarstarstarstar
Quyết Đoán

Tăng 24%/28%/32%/36%/40% Phòng Thủ của người trang bị, tăng 24%/28%/32%/36%/40% Chính Xác Hiệu Ứng, đồng thời cũng tăng xác suất bản thân bị tấn công. Sau khi người trang bị bị tấn công, Phòng Thủ sẽ tăng thêm 24%/28%/32%/36%/40%, duy trì đến khi kết thúc hiệp của mình.

Sinh Sôi
Sinh Sôi
Trù PhúTrù Phú
starstarstar
Dân Trù Phú

Sau khi người trang bị thi triển tấn công thường sẽ Ưu Tiên Hành Động 12%/14%/16%/18%/20% cho lần tiếp theo.

Hủy Diệt Tất Cả
Hủy Diệt Tất Cả
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstar
Quân Đoàn

Khi Phần Trăm HP hiện tại của người trang bị nhỏ hơn 80%/80%/80%/80%/80%, Tỷ Lệ Bạo Kích sẽ tăng 12%/15%/18%/21%/24%.

Đêm Kinh Hoàng
Đêm Kinh Hoàng
Trù PhúTrù Phú
starstarstarstarstar
Hít Thở Sâu

Tăng 12%/14%/16%/18%/20% hiệu suất hồi phục Năng Lượng của người trang bị. Khi mục tiêu phe ta thi triển Tuyệt Kỹ, người trang bị sẽ hồi HP bằng 10%/11%/12%/13%/14% Giới Hạn HP cho mục tiêu phe ta có Phần Trăm HP thấp nhất hiện tại. Khi người trang bị trị liệu cho mục tiêu phe ta, sẽ khiến tấn công của mục tiêu này tăng 0.02/0.03/0.03/0.04/0.04, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 5/5/5/5/5 tầng, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp.

Chuyến Tàu Đêm Trên Dải Ngân Hà
Chuyến Tàu Đêm Trên Dải Ngân Hà
Tri ThứcTri Thức
starstarstarstarstar
Chòm Sao Băng

Mỗi một kẻ địch trong trận, sẽ khiến Tấn Công của người trang bị tăng 0.09/0.11/0.12/0.14/0.15, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 5 tầng. Khi có kẻ địch bị phá vỡ Điểm Yếu, sát thương mà người trang bị gây ra sẽ tăng 30%/35%/40%/45%/50%, duy trì 1 hiệp.

Không Nơi Ẩn Náu
Không Nơi Ẩn Náu
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstarstar
Đường Cùng

Tăng 24%/30%/36%/42%/48% Tấn Công của người trang bị. Khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch sẽ hồi một lượng HP bằng 12%/15%/18%/21%/24% Tấn Công của bản thân.

Sự Sụp Đổ Của Aeon
Sự Sụp Đổ Của Aeon
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstarstarstar
Dập Lửa

Khi người trang bị tấn công, sẽ tăng 8%/10%/12%/14%/16% Tấn Công của người trang bị trong trận hiện tại, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 4/4/4/4/4 tầng. Sau khi người trang bị phá vỡ điểm yếu của kẻ địch, sát thương gây ra tăng 12%/15%/18%/21%/24%, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp.

Sự Trầm Mặc Duy Nhất
Sự Trầm Mặc Duy Nhất
Săn BắnSăn Bắn
starstarstarstar
Kỷ Lục

Tấn công của người trang bị tăng 16%/20%/24%/28%/32%. Khi trong trận có 2 kẻ địch trở xuống, Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 12%/15%/18%/21%/24%.

Chìa Khóa Linh Hồn
Chìa Khóa Linh Hồn
Tri ThứcTri Thức
starstarstar
Giác Ngộ

Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ sẽ hồi thêm 8/9/10/11/12 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

Quá Khứ Tương Lai
Quá Khứ Tương Lai
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstarstar
Diều Giấy Ngày Cũ

Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ, sẽ khiến sát thương gây ra bởi mục tiêu khác của phe ta trong hành động tiếp theo tăng 16%/20%/24%/28%/32%, duy trì 1/1/1/1/1 hiệp.

Tôi Trong Gương Ngày Ấy
Tôi Trong Gương Ngày Ấy
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstarstarstar
Hương Mai Nồng Nàn

Khiến Tấn Công Kích Phá của người trang bị tăng 60%/70%/80%/90%/100%. Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ khiến sát thương của toàn bộ phe ta tăng 24%/28%/32%/36%/40%, duy trì 3/3/3/3/3 hiệp, hơn nữa nếu Tấn Công Kích Phá của người trang bị lớn hơn hoặc bằng 150%/150%/150%/150%/150%, sẽ hồi 1 điểm Chiến Kỹ.\nKhi bắt đầu mỗi đợt, toàn bộ phe ta sẽ hồi ngay #5[f1] Năng Lượng, kỹ năng cùng loại sẽ không thể cộng dồn.

Chỉ Cần Chờ Đợi
Chỉ Cần Chờ Đợi
Hư VôHư Vô
starstarstarstarstar
Mạng Nhện

Sát thương người trang bị gây ra tăng 24%/28%/32%/36%/40%. Sau mỗi lần người trang bị thi triển tấn công, tốc độ tăng 0.05/0.06/0.06/0.07/0.08, tối đa cộng dồn 3/3/3/3/3 tầng.\nKhi người trang bị đánh trúng kẻ địch, nếu kẻ địch này không ở trạng thái Xói Mòn sẽ có 100% xác suất cơ bản khiến kẻ đó rơi vào trạng thái Xói Mòn. Khi kẻ địch đã ở trạng thái này sẽ được xem là rơi vào Sốc Điện. Ở trạng thái Xói Mòn, kẻ địch mỗi khi bắt đầu hiệp sẽ chịu Sát Thương Lôi Duy Trì bằng 60%/70%/80%/90%/100% Tấn Công của người trang bị, duy trì 1/1/1/1/1 hiệp.

Vừa Đúng Lúc
Vừa Đúng Lúc
Trù PhúTrù Phú
starstarstarstar
Tầm Nhìn Khúc Xạ

Kháng Hiệu Ứng của người trang bị tăng 16%/20%/24%/28%/32%, đồng thời tăng lượng trị liệu của người trang bị, trị số tăng tương đương 33%/36%/39%/42%/45% Kháng Hiệu Ứng, tối đa tăng trị liệu 15%/18%/21%/24%/27%.

Mở Rộng
Mở Rộng
Bảo HộBảo Hộ
starstarstar
Công Ty

Khi người trang bị phá vỡ điểm yếu của địch, sẽ hồi HP tương đương 12%/14%/16%/18%/20% Giới Hạn HP của bản thân.

Điểm Hẹn Hành Tinh
Điểm Hẹn Hành Tinh
Hòa HợpHòa Hợp
starstarstarstar
Khởi Hành

Sau khi vào chiến đấu, khi mục tiêu phe ta gây sát thương cùng thuộc tính với người trang bị, sẽ khiến sát thương gây ra tăng 12%/15%/18%/21%/24%.

Buổi Trò Chuyện Hậu Phẫu
Buổi Trò Chuyện Hậu Phẫu
Trù PhúTrù Phú
starstarstarstar
Hồi Phục Qua Lại

Khiến hiệu suất hồi năng lượng của người trang bị tăng 8%/10%/12%/14%/16%, đồng thời lượng trị liệu khi thi triển Tuyệt Kỹ tăng 12%/15%/18%/21%/24%.

Đổi Ngang Giá
Đổi Ngang Giá
Trù PhúTrù Phú
starstarstarstar
Thích Thú Dễ Chịu

Khi bắt đầu hiệp của người trang bị, sẽ hồi 8/10/12/14/16 Năng Lượng cho 1 mục tiêu khác ngẫu nhiên của phe ta có Năng Lượng hiện tại dưới 50%/50%/50%/50%/50%.

Hun Đúc Ký Ức Thời Gian
Hun Đúc Ký Ức Thời Gian
Hư VôHư Vô
starstarstarstarstar
Kết Tinh

Tăng 40%/45%/50%/55%/60% Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị. Khi người trang bị gây sát thương cho kẻ địch đang trong trạng thái Bào Mòn, Thiêu Đốt, Sốc Điện, Chảy Máu, sẽ lần lượt nhận 1 tầng Tiên Tri, tối đa cộng dồn 4/4/4/4/4 tầng. Trong 1 trận đấu, mỗi loại trạng thái Sát Thương Duy Trì chỉ có thể cộng dồn hiệu ứng Tiên Tri 1 lần. Mỗi tầng Tiên Tri tăng 5%/6%/7%/8%/9% Tấn Công của người trang bị, Sát Thương Duy Trì gây ra bỏ qua 0.07/0.08/0.09/0.09/0.1 Phòng Thủ của mục tiêu.

Sự Quyết Tâm Như Giọt Mồ Hôi Lấp Lánh
Sự Quyết Tâm Như Giọt Mồ Hôi Lấp Lánh
Hư VôHư Vô
starstarstarstar
Ngoái Đầu Nhìn

Khi người trang bị đánh trúng mục tiêu địch, nếu mục tiêu này không ở trạng thái Đánh Hạ, sẽ có 60%/70%/80%/90%/100% xác suất cơ bản khiến địch rơi vào trạng thái Đánh Hạ. Kẻ địch ở trạng thái Đánh Hạ sẽ giảm 12%/13%/14%/15%/16% Phòng Thủ, duy trì 1/1/1/1/1 hiệp.

U Tối Trở Lại
U Tối Trở Lại
Săn BắnSăn Bắn
starstarstarstar
Sóng Cuồng

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 12%/15%/18%/21%/24%. Sau khi bạo kích có 16%/20%/24%/28%/32% xác suất cố định giải trừ 1 buff hiện có của kẻ địch bị tấn công, hiệu ứng này mỗi lần tấn công chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

Làn Nước Xuân Xuất Hiện
Làn Nước Xuân Xuất Hiện
Săn BắnSăn Bắn
starstarstarstar
Xua Tan Giá Rét

Sau khi vào chiến đấu, tăng 8%/9%/10%/11%/12% tốc độ của người trang bị, sát thương gây ra tăng 12%/15%/18%/21%/24%. Sau khi người trang bị chịu sát thương, hiệu ứng này sẽ mất hiệu lực, kết thúc hiệp kế tiếp sẽ hồi phục lại hiệu ứng này.

Thông Tuệ
Thông Tuệ
Tri ThứcTri Thức
starstarstar
Thiên Tài

Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, Tấn Công sẽ tăng 24%/30%/36%/42%/48%, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp.

Hướng Đến Sinh Mệnh Thứ Hai
Hướng Đến Sinh Mệnh Thứ Hai
Săn BắnSăn Bắn
starstarstarstarstar
Gian Khổ

Tăng 60%/70%/80%/90%/100% Tấn Công Kích Phá của người trang bị, Sát Thương Phá Vỡ gây ra sẽ bỏ qua 20%/23%/26%/29%/32% Phòng Thủ của mục tiêu. Trong chiến đấu, khi Tấn Công Kích Phá của người trang bị lớn hơn hoặc bằng 150%/150%/150%/150%/150%, Tốc Độ tăng 12%/14%/16%/18%/20%.

Cùng Một Tâm Trạng
Cùng Một Tâm Trạng
Trù PhúTrù Phú
starstarstarstar
Cứu Chữa Và Tu Sửa

Tăng 10%/13%/15%/18%/20% lượng trị liệu của người trang bị, đồng thời khi thi triển Chiến Kỹ, toàn bộ phe ta sẽ hồi #2[f1] điểm Năng Lượng.

Đổ Nát
Đổ Nát
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstar
Thanh Trừng

Khiến sát thương mà người trang bị gây ra cho kẻ địch có Phần Trăm HP lớn hơn 50%/50%/50%/50%/50% tăng 20%/25%/30%/35%/40%.

Đôi Mắt Đã Nhắm Lại
Đôi Mắt Đã Nhắm Lại
Bảo HộBảo Hộ
starstarstarstarstar
Tầm Nhìn

Tăng 24%/28%/32%/36%/40% Giới Hạn HP của người trang bị, hiệu suất hồi phục Năng Lượng tăng 12%/14%/16%/18%/20%. Khi HP của người trang bị xuống thấp, khiến toàn thể phe ta tăng 0.09/0.11/0.12/0.14/0.15 sát thương gây ra, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp.\nKhi bắt đầu mỗi đợt, sẽ hồi HP cho toàn phe ta bằng 80%/85%/90%/95%/100% lượng HP mỗi nhân vật đã mất.

Giấc Ngủ Say Mềm
Giấc Ngủ Say Mềm
Săn BắnSăn Bắn
starstarstarstarstar
Mộng Đẹp

Khiến người trang bị tăng Sát Thương Bạo Kích 30%/35%/40%/45%/50%. Khi sát thương Tấn Công Thường hoặc Chiến Kỹ của người trang bị chưa tạo thành Bạo Kích, sẽ khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của bản thân tăng 36%/42%/48%/54%/60%, duy trì 1/1/1/1/1 hiệp. Hiệu ứng này mỗi 3/3/3/3/3 hiệp có thể kích hoạt 1 lần.

Một Mình Chữa Trị
Một Mình Chữa Trị
Hư VôHư Vô
starstarstarstarstar
Linh Dược Hỗn Độn

Tăng 20%/25%/30%/35%/40% Tấn Công Kích Phá của người trang bị. Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ khiến Sát Thương Duy Trì của người trang bị gây ra tăng 24%/30%/36%/42%/48%, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp. Khi kẻ địch rơi vào hiệu ứng Sát Thương Duy Trì mà người trang bị thi triển bị tiêu diệt, người trang bị sẽ hồi #4[f1] điểm Năng Lượng.

Vật Không Thể Thay Thế
Vật Không Thể Thay Thế
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstarstarstar
Người Nhà

Tăng 24%/28%/32%/36%/40% Tấn Công của người trang bị. Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch hoặc bị tấn công sẽ hồi ngay HP bằng 8%/9%/10%/11%/12% Tấn Công của người trang bị, đồng thời sát thương gây ra tăng 24%/28%/32%/36%/40%, duy trì đến hết hiệp sau của bản thân. Hiệu ứng này không thể cộng dồn, mỗi hiệp chỉ kích hoạt 1 lần.

Hãy Theo Dõi Nào!
Hãy Theo Dõi Nào!
Săn BắnSăn Bắn
starstarstarstar
Không Like Không Được Đi!

Tăng 24%/30%/36%/42%/48% sát thương tấn công thường và Chiến Kỹ của người trang bị, khi Năng Lượng hiện tại của người trang bị bằng giới hạn Năng Lượng, thì hiệu quả này sẽ tăng thêm 24%/30%/36%/42%/48%.

Luận Kiếm
Luận Kiếm
Săn BắnSăn Bắn
starstarstarstar
Câu Trả Lời Của Riêng Họ

Khi người trang bị đánh trúng cùng một kẻ địch nhiều lần, sát thương gây ra mỗi lần sẽ tăng 8%/10%/12%/14%/16%, hiệu quả này tối đa cộng dồn 5/5/5/5/5 tầng. Nếu mục tiêu tấn công có thay đổi, sẽ xóa ngay hiệu ứng buff hiện tại.

Chất Liệu Ký Ức
Chất Liệu Ký Ức
Bảo HộBảo Hộ
starstarstarstarstar
Tích Trữ

Khiến Kháng Hiệu Ứng của người trang bị tăng 8%/10%/12%/14%/16%, sau khi người trang bị bị tấn công, nếu bản thân chưa có khiên, sẽ nhận 1 khiên bằng 16%/20%/24%/28%/32% Giới Hạn HP của người trang bị, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp. Hiệu ứng này mỗi 3/3/3/3/3 hiệp chỉ có thể kích hoạt 1 lần. Nếu người trang bị đã có khiên, sẽ khiến sát thương phải chịu của bản thân giảm 12%/15%/18%/21%/24%.

Sự Ra Đời Của "Tôi"
Sự Ra Đời Của "Tôi"
Tri ThứcTri Thức
starstarstarstar
Thiếu Nữ Trong Tranh

Tăng 24%/30%/36%/42%/48% sát thương gây ra bởi Đòn Đánh Theo Sau của người trang bị. Nếu Phần Trăm HP hiện tại của kẻ địch này nhỏ hơn hoặc bằng 50%/50%/50%/50%/50%, thì sát thương của Đòn Đánh Theo Sau tăng thêm 24%/30%/36%/42%/48%.

Ngày Ngân Hà Sụp Đổ
Ngày Ngân Hà Sụp Đổ
Tri ThứcTri Thức
starstarstarstar
Chiến Lược

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 16%/18%/20%/22%/24%. Sau khi người trang bị tấn công, nếu có từ 2 kẻ địch bị tấn công trở lên mang Điểm Yếu thuộc tính tương ứng, thì Sát Thương Bạo Kích của người trang bị tăng 20%/25%/30%/35%/40%, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp.

Băng Chuột Chũi Hoan Nghênh
Băng Chuột Chũi Hoan Nghênh
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstarstar
Phiêu Lưu Kỳ Diệu

Sau khi người trang bị thi triển Tấn Công Thường, Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ lên kẻ địch, sẽ lần lượt nhận 1 tầng "Trêu Chọc". Mỗi tầng khiến Tấn Công của người trang bị tăng 12%/15%/18%/21%/24%.

Bữa Sáng Đúng Điệu
Bữa Sáng Đúng Điệu
Tri ThứcTri Thức
starstarstarstar
Sẵn Sàng

Khiến sát thương gây ra bởi người trang bị tăng 12%/15%/18%/21%/24%. Mỗi khi tiêu diệt 1 kẻ địch, Tấn Công của người trang bị tăng 4%/5%/6%/7%/8%, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 3/3/3/3/3 tầng.

Bến Bờ Xa Diệu Vợi
Bến Bờ Xa Diệu Vợi
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstarstarstar
Không Thể Được

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 18%/21%/24%/27%/30%, Giới Hạn HP tăng 18%/21%/24%/27%/30%. Sau khi người trang bị chịu tấn công hoặc tiêu hao HP của bản thân, sát thương gây ra sẽ tăng 24%/28%/32%/36%/40%, hiệu ứng này sẽ giải trừ sau khi người trang bị thực hiện tấn công.

Đó Chính Là Tôi!
Đó Chính Là Tôi!
Bảo HộBảo Hộ
starstarstarstar
Chương Mới

Khiến Phòng Thủ của người trang bị tăng 16%/20%/24%/28%/32%. Tăng sát thương gây ra khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, mức tăng tương đương 60%/75%/90%/105%/120% Phòng Thủ của người trang bị. Mỗi lần dùng Tuyệt Kỹ, hiệu ứng này chỉ có hiệu lực 1 lần cho mỗi kẻ địch.

Thời Gian Không Ngừng Lại
Thời Gian Không Ngừng Lại
Trù PhúTrù Phú
starstarstarstarstar
Sáng, Trưa, Chiều, Tối

Khiến Giới Hạn HP của người trang bị tăng 18%/21%/24%/27%/30%, lượng trị liệu tăng 12%/14%/16%/18%/20%. Khi người trang bị cung cấp trị liệu cho mục tiêu phe ta, sẽ ghi lại lượng trị liệu. Sau khi mục tiêu bất kỳ của phe ta tấn công, sẽ căn cứ 36%/42%/48%/54%/60% lượng trị liệu được ghi, gây sát thương kèm theo cho 1 kẻ địch bị tấn công ngẫu nhiên dựa trên thuộc tính người trang bị. Sát thương này không chịu ảnh hưởng bởi các buff khác, mỗi hiệp tối đa tổng kết 1 lần.

Hôm Nay Là Ngày Yên Lành
Hôm Nay Là Ngày Yên Lành
Tri ThứcTri Thức
starstarstarstar
Cơn Bão Sắp Đến

Sau khi vào chiến đấu, dựa theo giới hạn Năng Lượng của người trang bị để tăng sát thương mà người trang bị gây ra: Mỗi điểm Năng Lượng tăng #1[f2]%, tối đa tính 160/160/160/160/160 điểm.

Xu Hướng Thị Trường Vũ Trụ
Xu Hướng Thị Trường Vũ Trụ
Bảo HộBảo Hộ
starstarstarstar
Xáo Bài Ván Mới

Khiến Phòng Thủ của người trang bị tăng 16%/20%/24%/28%/32%. Sau khi người trang bị chịu tấn công sẽ có 100%/105%/110%/115%/120% xác suất cơ bản khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Thiêu Đốt, mỗi hiệp gây sát thương liên tục bằng 40%/50%/60%/70%/80% Phòng Thủ của người trang bị, duy trì 2/2/2/2/2 hiệp.

Dưới Bầu Trời Xanh
Dưới Bầu Trời Xanh
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstarstar
Ngọn Lúa Dưới Ánh Mặt Trời

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 16%/20%/24%/28%/32%, sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 12%/15%/18%/21%/24%, duy trì 3/3/3/3/3 hiệp.

Tĩnh Mịch
Tĩnh Mịch
Hư VôHư Vô
starstarstar
Trầm Luân

Khi bắt đầu chiến đấu sẽ khiến Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị tăng 20%/25%/30%/35%/40%, duy trì 3/3/3/3/3 hiệp.

Đêm Ấm Sẽ Chóng Qua
Đêm Ấm Sẽ Chóng Qua
Trù PhúTrù Phú
starstarstarstar
Ngọn Đèn Le Lói

Khiến Giới Hạn HP của người trang bị tăng 16%/20%/24%/28%/32%. Sau khi thi triển Tấn Công Thường hoặc Chiến Kỹ, sẽ hồi cho toàn phe ta một lượng HP bằng 0.02/0.03/0.03/0.04/0.04 Giới Hạn HP của mỗi người.

Chúng Ta Là Lửa Ngầm
Chúng Ta Là Lửa Ngầm
Bảo HộBảo Hộ
starstarstarstar
Kẻ Rơi Lệ

Khi bắt đầu chiến đấu sẽ khiến sát thương toàn phe ta phải chịu giảm 8%/10%/12%/14%/16%, duy trì 5/5/5/5/5 hiệp. Đồng thời hồi HP cho toàn phe ta tương đương 30%/35%/40%/45%/50% HP đã mất của mỗi người.

Hẹn Gặp Lại
Hẹn Gặp Lại
Hư VôHư Vô
starstarstarstar
Động Thủ Như Động Khẩu

Sau khi người trang bị thi triển Tấn Công Thường hoặc Chiến Kỹ, sẽ gây cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên bị đánh trúng một lượng sát thương kèm theo bằng 48%/60%/72%/84%/96% Tấn Công của bản thân.

Đâu Là Thật?
Đâu Là Thật?
Trù PhúTrù Phú
starstarstarstar
Giả Sử

Tăng 24%/30%/36%/42%/48% Tấn Công Kích Phá của người trang bị. Sau khi Tấn Công Thường, người trang bị sẽ hồi một lượng HP bằng 0.02/0.03/0.03/0.04/0.04 Giới Hạn HP +800/800/800/800/800.

Gâu! Thời Gian Tản Bộ
Gâu! Thời Gian Tản Bộ
Hủy DiệtHủy Diệt
starstarstarstar
Chạy!

Tăng 10%/13%/15%/18%/20% Tấn Công của người trang bị, sát thương gây ra cho kẻ địch ở trạng thái Thiêu Đốt hoặc Chảy Máu tăng 16%/20%/24%/28%/32%. Hiệu ứng này cũng có hiệu lực với sát thương duy trì.

Phiền Não, Hạnh Phúc
Phiền Não, Hạnh Phúc
Săn BắnSăn Bắn
starstarstarstarstar
Từng Người Một

Tăng 18%/21%/24%/27%/30% Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị, tăng 30%/35%/40%/45%/50% sát thương do Đòn Đánh Theo Sau gây ra. Sau khi người trang bị thi triển Đòn Đánh Theo Sau, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái Ôn Hòa, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 2/2/2/2/2 tầng. Khi mục tiêu phe ta đánh trúng kẻ địch ở trạng thái Ôn Hòa, mỗi tầng Ôn Hòa sẽ tăng 12%/14%/16%/18%/20% Sát Thương Bạo Kích gây ra.