Thông điệp

Thông điệp là các giao tiếp văn bản mà Người mở đường nhận được từ các Nhân vật và NPC khác.

Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
Herta

Herta

Số này tạm dừng sử dụng | Liên hệ thương vụ: Asta
Arlan

Arlan

Người liên hệ gấp của Peppy
Asta

Asta

Tôi không nên mua sắm nữa...
Wen Mingde

Wen Mingde

Đội Tái Thu Dung Vật Thể Lạ sẵn sàng
Abraham, {NICKNAME}, Asta...

Abraham, {NICKNAME}, Asta...

Rocky

Rocky

Lesley, ánh sáng của đời tôi
Asta

Asta

Tôi không nên mua sắm nữa...
Tiếng Cười Trong Vỏ Ốc

Tiếng Cười Trong Vỏ Ốc

Tuy mặt dày, nhưng mong bạn sẽ vui
Arlan

Arlan

Người liên hệ gấp của Peppy
Hệ Thống Bao Quát Herta

Hệ Thống Bao Quát Herta

Nous đang nhìn xuống
Hiệp Hội Một Thành Viên Herta

Hiệp Hội Một Thành Viên Herta

Pamela

Pamela

Arlan

Arlan

Người liên hệ gấp của Peppy
Asta

Asta

Tôi không nên mua sắm nữa...
Asta

Asta

Tôi không nên mua sắm nữa...
Nhóm chat Herta, Arlan, {NICKNAME}

Nhóm chat Herta, Arlan, {NICKNAME}

Hiệp Hội Một Thành Viên Herta

Hiệp Hội Một Thành Viên Herta

Hiệp Hội Một Thành Viên Herta

Hiệp Hội Một Thành Viên Herta

Hiệp Hội Một Thành Viên Herta

Hiệp Hội Một Thành Viên Herta

Hiệp Hội Một Thành Viên Herta

Hiệp Hội Một Thành Viên Herta

Arlan

Arlan

Người liên hệ gấp của Peppy
Hệ Thống Bao Quát Herta

Hệ Thống Bao Quát Herta

Nous đang nhìn xuống
Kỹ Sư Sửa Chữa

Kỹ Sư Sửa Chữa

Leonard

Leonard

Pom-Pom

Pom-Pom

Hãy tìm tôi để lấy thưởng khai phá!
Nhóm chat của Argenti, March 7th, Pom-Pom, {NICKNAME}

Nhóm chat của Argenti, March 7th, Pom-Pom, {NICKNAME}

Argenti

Argenti

Xin thề với một đóa hồng
Mạng Lưới Viễn Thông Hành Tinh

Mạng Lưới Viễn Thông Hành Tinh

Mạng Lưới Viễn Thông Hành Tinh

Mạng Lưới Viễn Thông Hành Tinh

Mạng Lưới Viễn Thông Hành Tinh

Mạng Lưới Viễn Thông Hành Tinh

Cuồng Bánh Đậu, Bill Gite, Lái Máy Bay Không Bằng Lái...

Cuồng Bánh Đậu, Bill Gite, Lái Máy Bay Không Bằng Lái...

Dr.Dig

Dr.Dig

Dịch vụ Scott, phục vụ các nhà vô địch!
"Lửa Ngầm" Chính Thức

"Lửa Ngầm" Chính Thức

Gia nhập "Lửa Ngầm", cứu lấy quê hương
Sampo

Sampo

Đại lý cổ vật, có nhật ký kiểm nghiệm
Hook

Hook

Băng Chuột Chũi! Tập hợp ở Câu Lạc Bộ Đấu Quyền!
Phát Tin Cấm Địa Thiết Vệ

Phát Tin Cấm Địa Thiết Vệ

Serval

Serval

Thiếu cảm giác, thiếu cảm hứng
Julian

Julian

Nhấn để sửa chữ ký cá nhân, cái này là gì
Oleg

Oleg

Nhớ về tháng năm huy hoàng trong quá khứ.
Natasha

Natasha

Trụ Sở Máy Móc chữa bệnh lưu động, nhớ tận dụng
Đội Tàu Astral - Người Nhà

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Nhóm chat của Bronya, {NICKNAME}, March 7th, Dan Heng

Nhóm chat của Bronya, {NICKNAME}, March 7th, Dan Heng

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Clara

Clara

Muốn cùng mọi người đi dã ngoại (>▽<)
Clara

Clara

Muốn cùng mọi người đi dã ngoại (>▽<)
Gepard

Gepard

Trực ban trả lời hơi chậm, xin thứ lỗi!
Serval

Serval

Thiếu cảm giác, thiếu cảm hứng
Himeko

Himeko

Có thể không uống nước, nhưng không thể thiếu cà phê.
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Pom-Pom

Pom-Pom

Hãy tìm tôi để lấy thưởng khai phá!
Clara

Clara

Muốn cùng mọi người đi dã ngoại (>▽<)
Clara

Clara

Muốn cùng mọi người đi dã ngoại (>▽<)
Clara

Clara

Muốn cùng mọi người đi dã ngoại (>▽<)
Clara

Clara

Muốn cùng mọi người đi dã ngoại (>▽<)
Dunn

Dunn

Đã rời khỏi "Trào Lưu Cơ Giới", xin đừng làm phiền!
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Emily

Emily

Làm việc tốt, nói lời hay, nghĩ tích cực!
"Điện Gia Dụng Hành Tinh Hòa Bình"

"Điện Gia Dụng Hành Tinh Hòa Bình"

Chương trình khuyến mãi, nhận Vé Ưu Đãi hấp dẫn
"Điện Gia Dụng Hành Tinh Hòa Bình"

"Điện Gia Dụng Hành Tinh Hòa Bình"

Chương trình khuyến mãi, nhận Vé Ưu Đãi hấp dẫn
"Điện Gia Dụng Hành Tinh Hòa Bình"

"Điện Gia Dụng Hành Tinh Hòa Bình"

Chương trình khuyến mãi, nhận Vé Ưu Đãi hấp dẫn
"Điện Gia Dụng Hành Tinh Hòa Bình"

"Điện Gia Dụng Hành Tinh Hòa Bình"

Chương trình khuyến mãi, nhận Vé Ưu Đãi hấp dẫn
"Điện Gia Dụng Hành Tinh Hòa Bình"

"Điện Gia Dụng Hành Tinh Hòa Bình"

Chương trình khuyến mãi, nhận Vé Ưu Đãi hấp dẫn
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
Dunn

Dunn

Đã rời khỏi "Trào Lưu Cơ Giới", xin đừng làm phiền!
Oleg

Oleg

Nhớ về tháng năm huy hoàng trong quá khứ.
Seele

Seele

Xin cứ nói thẳng!
Asta

Asta

Tôi không nên mua sắm nữa...
Regin

Regin

Đừng làm phiền nếu không phải vấn đề về tài trợ nghiên cứu
Regin

Regin

Đừng làm phiền nếu không phải vấn đề về tài trợ nghiên cứu
Đội Điều Tra Văn Vật Mất Cắp

Đội Điều Tra Văn Vật Mất Cắp

Regin

Regin

Đừng làm phiền nếu không phải vấn đề về tài trợ nghiên cứu
Regin

Regin

Đừng làm phiền nếu không phải vấn đề về tài trợ nghiên cứu
Regin

Regin

Đừng làm phiền nếu không phải vấn đề về tài trợ nghiên cứu
Regin

Regin

Đừng làm phiền nếu không phải vấn đề về tài trợ nghiên cứu
Regin

Regin

Đừng làm phiền nếu không phải vấn đề về tài trợ nghiên cứu
Bronya

Bronya

Đang họp
Pela

Pela

Cung cấp tình báo, vui lòng ghi lại họ tên
Pela

Pela

Cung cấp tình báo, vui lòng ghi lại họ tên
Pela

Pela

Cung cấp tình báo, vui lòng ghi lại họ tên
Pela

Pela

Cung cấp tình báo, vui lòng ghi lại họ tên
Wilder

Wilder

Giờ làm thì bận họp, hết giờ mà việc chưa xong
Nhóm chat của Bronya, {NICKNAME}, March 7th, Dan Heng

Nhóm chat của Bronya, {NICKNAME}, March 7th, Dan Heng

Nhóm chat của Topaz, March 7th, {NICKNAME}

Nhóm chat của Topaz, March 7th, {NICKNAME}

Seele

Seele

Xin cứ nói thẳng!
Nhóm chat của Bronya, Gepard, {NICKNAME} v.v.

Nhóm chat của Bronya, Gepard, {NICKNAME} v.v.

Nhóm chat của Bronya, {NICKNAME}, March 7th, Dan Heng

Nhóm chat của Bronya, {NICKNAME}, March 7th, Dan Heng

Giovanni

Giovanni

Vui vẻ tận hưởng hiện tại.
Wilder

Wilder

Giờ làm thì bận họp, hết giờ mà việc chưa xong
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
Pom-Pom

Pom-Pom

Hãy tìm tôi để lấy thưởng khai phá!
Pom-Pom

Pom-Pom

Hãy tìm tôi để lấy thưởng khai phá!
Pom-Pom

Pom-Pom

Hãy tìm tôi để lấy thưởng khai phá!
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Đội Tàu Astral - Người Nhà

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Pom-Pom

Pom-Pom

Hãy tìm tôi để lấy thưởng khai phá!
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
???

???

Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Gepard

Gepard

Trực ban trả lời hơi chậm, xin thứ lỗi!
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
Đội Tàu Astral - Người Nhà

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Qingque

Qingque

Làm việc cũng được, đừng làm lỡ việc đánh bài
Asta

Asta

Tôi không nên mua sắm nữa...
Wen Furui

Wen Furui

Quán quân Người Hồ Ly!!!
Hồ Tiên Daiqing

Hồ Tiên Daiqing

Tiên tử tri âm, trò chuyện online.
???

???

Wen Furui

Wen Furui

Quán quân Người Hồ Ly!!!
Qingster

Qingster

Nhìn thấy công việc là thấy phiền :)
Qingque

Qingque

Làm việc cũng được, đừng làm lỡ việc đánh bài
Tingyun

Tingyun

Có gì từ từ nói, đừng có cãi nhau~
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
{NICKNAME}

{NICKNAME}

Tingyun

Tingyun

Có gì từ từ nói, đừng có cãi nhau~
Tingyun

Tingyun

Có gì từ từ nói, đừng có cãi nhau~
Xikui

Xikui

Tôi, tan ca đúng giờ.
Người Bán Thịt

Người Bán Thịt

Thịt tươi mỗi ngày, nhanh tay thì còn!
CSKH Tự Động Quảng Vân Tụ

CSKH Tự Động Quảng Vân Tụ

Đang ưu đãi, đánh giá nhận ưu đãi!
Luhui

Luhui

Đang chụp ảnh, trả lời tin nhắn hơi chậm, xin thứ lỗi
Tantan

Tantan

Một giây tai nạn, ngàn năm đau khổ
Dahao

Dahao

Đi từ từ thôi, đừng để rơi mất linh hồn.
Jingyan

Jingyan

Không rảnh, không được, không làm được
Luhui

Luhui

Đang chụp ảnh, trả lời tin nhắn hơi chậm, xin thứ lỗi
Liangmu

Liangmu

Đi cùng nhau chính là lời tỏ tình chân thành nhất.
Bailu

Bailu

Uống nhiều nước ấm, bớt nóng nảy hơn
Jingyan

Jingyan

Không rảnh, không được, không làm được
Xikui

Xikui

Tôi, tan ca đúng giờ.
Qingque

Qingque

Làm việc cũng được, đừng làm lỡ việc đánh bài
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
Ẩn Danh

Ẩn Danh

Qingni

Qingni

Xuyên qua vũ trụ rộng lớn này trong chớp mắt
Chengjie

Chengjie

Người Bắt Mộng
Chengjie

Chengjie

Người Bắt Mộng
Chengjie

Chengjie

Người Bắt Mộng
Qingque

Qingque

Làm việc cũng được, đừng làm lỡ việc đánh bài
Chengjie

Chengjie

Người Bắt Mộng
Qingzu

Qingzu

Lục Phù Dung

Lục Phù Dung

???

???

Dan Shu

Dan Shu

Dan Shu

Dan Shu

Ziqiao

Ziqiao

Chuyển Phát Nhanh Hạc Vận, đáp ứng mọi nhu cầu!
Dan Shu

Dan Shu

Dahao

Dahao

Đi từ từ thôi, đừng để rơi mất linh hồn.
Pom-Pom

Pom-Pom

Hãy tìm tôi để lấy thưởng khai phá!
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
Nhóm chat của Gepard, Serval, {NICKNAME}

Nhóm chat của Gepard, Serval, {NICKNAME}

Nhóm chat của Gepard, Serval, {NICKNAME}

Nhóm chat của Gepard, Serval, {NICKNAME}

Lynx

Lynx

Người dùng hiện đang ngoài vùng phủ sóng
Pela

Pela

Cung cấp tình báo, vui lòng ghi lại họ tên
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
Ẩn Danh

Ẩn Danh

Jing Yuan

Jing Yuan

Tôi không có ở Phủ Thần Sách
Sở Địa Hành - Trung Tâm Khẩn Cấp

Sở Địa Hành - Trung Tâm Khẩn Cấp

Jingyan

Jingyan

Không rảnh, không được, không làm được
Serval

Serval

Thiếu cảm giác, thiếu cảm hứng
Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Jingyan

Jingyan

Không rảnh, không được, không làm được
Zhongshan

Zhongshan

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Cong

Cong

Cuộc sống của Nhà Thơ bắt đầu từ con số 0
Cong

Cong

Cuộc sống của Nhà Thơ bắt đầu từ con số 0
Xikui

Xikui

Tôi, tan ca đúng giờ.
Todd

Todd

Lực bất tòng tâm...
Todd

Todd

Lực bất tòng tâm...
Todd

Todd

Lực bất tòng tâm...
Diting

Diting

Rất ngầu, không nói chuyện.
Đội Tàu Astral - Người Nhà

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Xiyan Tiên Sinh

Xiyan Tiên Sinh

Không phải tri âm, như nước đổ lá môn
Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Nhóm Phục Hưng Phố Kim Nhân

Herta

Herta

Số này tạm dừng sử dụng | Liên hệ thương vụ: Asta
Yancui

Yancui

Mua nhóm có ưu đãi, chi tiết vui lòng trao đổi riêng
Herta

Herta

Số này tạm dừng sử dụng | Liên hệ thương vụ: Asta
Nhóm Q&A Chính Thức "Cuộc Chiến Aetherium"

Nhóm Q&A Chính Thức "Cuộc Chiến Aetherium"

Guinaifen

Guinaifen

Không gây sự, không ngại việc, không điên rồ
Qingque

Qingque

Làm việc cũng được, đừng làm lỡ việc đánh bài
Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Watson

Watson

Có việc gì cứ nói, đừng có hỏi có đó không
Guangjin

Guangjin

Herta

Herta

Số này tạm dừng sử dụng | Liên hệ thương vụ: Asta
Nhà Nghiên Cứu Khoa Giống Loài

Nhà Nghiên Cứu Khoa Giống Loài

Ruan Mei

Ruan Mei

Mua... bánh ngọt mới ở đâu nhỉ?
Đội Ngũ Giám Sát Herta

Đội Ngũ Giám Sát Herta

Đội Ngũ Giám Sát Herta

Đội Ngũ Giám Sát Herta

Đội Ngũ Giám Sát Herta

Đội Ngũ Giám Sát Herta

Pamela

Pamela

Pamela

Pamela

Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

???

???

Topaz

Topaz

Đi công tác! Mời nhắn tin, việc gấp hẵng gọi
Topaz

Topaz

Đi công tác! Mời nhắn tin, việc gấp hẵng gọi
Pela

Pela

Cung cấp tình báo, vui lòng ghi lại họ tên
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Guinaifen

Guinaifen

Không gây sự, không ngại việc, không điên rồ
Nhóm liên lạc của Biệt Đội Bắt Ma

Nhóm liên lạc của Biệt Đội Bắt Ma

Nhóm liên lạc của Biệt Đội Bắt Ma

Nhóm liên lạc của Biệt Đội Bắt Ma

Ruan Mei

Ruan Mei

Mua... bánh ngọt mới ở đâu nhỉ?
Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Pom-Pom

Pom-Pom

Hãy tìm tôi để lấy thưởng khai phá!
Đội Ngũ Giám Sát Herta

Đội Ngũ Giám Sát Herta

Herta

Herta

Số này tạm dừng sử dụng | Liên hệ thương vụ: Asta
Asta

Asta

Tôi không nên mua sắm nữa...
Asta

Asta

Tôi không nên mua sắm nữa...
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
Herta

Herta

Số này tạm dừng sử dụng | Liên hệ thương vụ: Asta
Ruan Mei

Ruan Mei

Mua... bánh ngọt mới ở đâu nhỉ?
Qingque

Qingque

Làm việc cũng được, đừng làm lỡ việc đánh bài
Blade

Blade

Clara

Clara

Muốn cùng mọi người đi dã ngoại (>▽<)
Guinaifen

Guinaifen

Không gây sự, không ngại việc, không điên rồ
Nhóm đồng bộ công việc CLB Thiên Tài - Trạm Không Gian

Nhóm đồng bộ công việc CLB Thiên Tài - Trạm Không Gian

Đội Ngũ Giám Sát Herta

Đội Ngũ Giám Sát Herta

Asta

Asta

Tôi không nên mua sắm nữa...
Sói Bạc

Sói Bạc

Không biết làm game thì đừng làm
Hệ Thống Bao Quát Herta

Hệ Thống Bao Quát Herta

Nous đang nhìn xuống
Hệ Thống Bao Quát Herta

Hệ Thống Bao Quát Herta

Nous đang nhìn xuống
???

???

Bí Hội Lập Phương

Bí Hội Lập Phương

Khối Lục Giác, hết sức thú vị
Bí Hội Lập Phương

Bí Hội Lập Phương

Khối Lục Giác, hết sức thú vị
Bí Hội Lập Phương

Bí Hội Lập Phương

Khối Lục Giác, hết sức thú vị
Đội Tàu Astral - Người Nhà

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Bác Sĩ Edward

Bác Sĩ Edward

Không cố ý là lời mà người ta hay nói.
Đội Tàu Astral - Người Nhà

Đội Tàu Astral - Người Nhà

March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
???

???

Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
???

???

Sở Địa Hành - Trung Tâm Khẩn Cấp

Sở Địa Hành - Trung Tâm Khẩn Cấp

Dr.Dig

Dr.Dig

Dịch vụ Scott, phục vụ các nhà vô địch!
Huohuo

Huohuo

Người Hầu Của Lão Đuôi
Arlan

Arlan

Người liên hệ gấp của Peppy
Xiyan Tiên Sinh

Xiyan Tiên Sinh

Không phải tri âm, như nước đổ lá môn
Arlan

Arlan

Người liên hệ gấp của Peppy
Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Aventurine

Aventurine

Nhận hỗ trợ quay gacha dài hạn
Herta

Herta

Số này tạm dừng sử dụng | Liên hệ thương vụ: Asta
Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Biệt Đội Bắt Ma

Nhà Hàng Đồng Hồ

Nhà Hàng Đồng Hồ

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Fan Lesley Dean Tập Hợp!

Fan Lesley Dean Tập Hợp!

Woolsey

Woolsey

Đồng H■■■

Đồng H■■■

Herta

Herta

Số này tạm dừng sử dụng | Liên hệ thương vụ: Asta
Screwllum

Screwllum

Rất mong được gặp lại từng con côn trùng nhỏ
Pom-Pom

Pom-Pom

Hãy tìm tôi để lấy thưởng khai phá!
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Uma

Uma

???

???

Black Swan

Black Swan

Ký ức là hổ phách mềm mại
Hàng Hiệu Penacony

Hàng Hiệu Penacony

Ly Pha Lê

Ly Pha Lê

Ly Pha Lê

Ly Pha Lê

Ly Pha Lê

Ly Pha Lê

???

???

???

???

???

???

Thời Báo Giấc Mơ Đẹp

Thời Báo Giấc Mơ Đẹp

Tước Sĩ Xanh

Tước Sĩ Xanh

Tizocic III

Tizocic III

Thiện ý phải được kế thừa
Tiêu rồi! Chúng ta đã bị lũ ngốc bao vây rồi!

Tiêu rồi! Chúng ta đã bị lũ ngốc bao vây rồi!

Tư Lệnh

Tư Lệnh

Thám Tử Bảng Quảng Cáo

Thám Tử Bảng Quảng Cáo

Thám Tử Bảng Quảng Cáo

Thám Tử Bảng Quảng Cáo

Thám Tử Bảng Quảng Cáo

Thám Tử Bảng Quảng Cáo

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Bloodhound Đảm Trách

Bloodhound Đảm Trách

Tizocic III

Tizocic III

Thiện ý phải được kế thừa
Chăm Sóc Khách Hàng Clock Studios

Chăm Sóc Khách Hàng Clock Studios

Chăm Sóc Khách Hàng Clock Studios

Chăm Sóc Khách Hàng Clock Studios

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Đội Tàu Astral - Người Nhà

Geed

Geed

Việc Công Theo Phép Công

Việc Công Theo Phép Công

Aideen

Aideen

???

???

???

???

Robin

Robin

Chúng ta hãy cho nhau mượn đôi cánh
Chăm Sóc Khách Hàng Clock Studios

Chăm Sóc Khách Hàng Clock Studios

Chăm Sóc Khách Hàng Clock Studios

Chăm Sóc Khách Hàng Clock Studios

March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
March 7th

March 7th

Hôm nay cũng là ngày 7 tháng 3!
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
Himeko

Himeko

Có thể không uống nước, nhưng không thể thiếu cà phê.
Himeko

Himeko

Có thể không uống nước, nhưng không thể thiếu cà phê.
Himeko

Himeko

Có thể không uống nước, nhưng không thể thiếu cà phê.
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Asta

Asta

Tôi không nên mua sắm nữa...
Arlan

Arlan

Người liên hệ gấp của Peppy
Herta

Herta

Số này tạm dừng sử dụng | Liên hệ thương vụ: Asta
Hook

Hook

Băng Chuột Chũi! Tập hợp ở Câu Lạc Bộ Đấu Quyền!
Natasha

Natasha

Trụ Sở Máy Móc chữa bệnh lưu động, nhớ tận dụng
Bronya

Bronya

Đang họp
Pela

Pela

Cung cấp tình báo, vui lòng ghi lại họ tên
Sampo

Sampo

Đại lý cổ vật, có nhật ký kiểm nghiệm
Gepard

Gepard

Trực ban trả lời hơi chậm, xin thứ lỗi!
Serval

Serval

Thiếu cảm giác, thiếu cảm hứng
Seele

Seele

Xin cứ nói thẳng!
Clara

Clara

Muốn cùng mọi người đi dã ngoại (>▽<)
Asta

Asta

Tôi không nên mua sắm nữa...
Asta

Asta

Tôi không nên mua sắm nữa...
Arlan

Arlan

Người liên hệ gấp của Peppy
Arlan

Arlan

Người liên hệ gấp của Peppy
Herta

Herta

Số này tạm dừng sử dụng | Liên hệ thương vụ: Asta
Herta

Herta

Số này tạm dừng sử dụng | Liên hệ thương vụ: Asta
Hook

Hook

Băng Chuột Chũi! Tập hợp ở Câu Lạc Bộ Đấu Quyền!
Hook

Hook

Băng Chuột Chũi! Tập hợp ở Câu Lạc Bộ Đấu Quyền!
Natasha

Natasha

Trụ Sở Máy Móc chữa bệnh lưu động, nhớ tận dụng
Natasha

Natasha

Trụ Sở Máy Móc chữa bệnh lưu động, nhớ tận dụng
Bronya

Bronya

Đang họp
Bronya

Bronya

Đang họp
Pela

Pela

Cung cấp tình báo, vui lòng ghi lại họ tên
Pela

Pela

Cung cấp tình báo, vui lòng ghi lại họ tên
Sampo

Sampo

Đại lý cổ vật, có nhật ký kiểm nghiệm
Sampo

Sampo

Đại lý cổ vật, có nhật ký kiểm nghiệm
Gepard

Gepard

Trực ban trả lời hơi chậm, xin thứ lỗi!
Gepard

Gepard

Trực ban trả lời hơi chậm, xin thứ lỗi!
Serval

Serval

Thiếu cảm giác, thiếu cảm hứng
Serval

Serval

Thiếu cảm giác, thiếu cảm hứng
Seele

Seele

Xin cứ nói thẳng!
Seele

Seele

Xin cứ nói thẳng!
Clara

Clara

Muốn cùng mọi người đi dã ngoại (>▽<)
Clara

Clara

Muốn cùng mọi người đi dã ngoại (>▽<)
Yanqing

Yanqing

Sở Công Nghiệp hôm nay có gì mới à? Không có
Yanqing

Yanqing

Sở Công Nghiệp hôm nay có gì mới à? Không có
Yanqing

Yanqing

Sở Công Nghiệp hôm nay có gì mới à? Không có
Bailu

Bailu

Uống nhiều nước ấm, bớt nóng nảy hơn
Bailu

Bailu

Uống nhiều nước ấm, bớt nóng nảy hơn
Bailu

Bailu

Uống nhiều nước ấm, bớt nóng nảy hơn
Qingque

Qingque

Làm việc cũng được, đừng làm lỡ việc đánh bài
Qingque

Qingque

Làm việc cũng được, đừng làm lỡ việc đánh bài
Qingque

Qingque

Làm việc cũng được, đừng làm lỡ việc đánh bài
Sushang

Sushang

Cứ đọc sách thì buồn ngủ vậy là triệu chứng gì?
Sushang

Sushang

Cứ đọc sách thì buồn ngủ vậy là triệu chứng gì?
Sushang

Sushang

Cứ đọc sách thì buồn ngủ vậy là triệu chứng gì?
Jing Yuan

Jing Yuan

Tôi không có ở Phủ Thần Sách
Jing Yuan

Jing Yuan

Tôi không có ở Phủ Thần Sách
Jing Yuan

Jing Yuan

Tôi không có ở Phủ Thần Sách
Yukong

Yukong

Rất muốn quay lại bầu trời một lần nữa...
Yukong

Yukong

Rất muốn quay lại bầu trời một lần nữa...
Yukong

Yukong

Rất muốn quay lại bầu trời một lần nữa...
Luocha

Luocha

Là một thương nhân
Luocha

Luocha

Là một thương nhân
Luocha

Luocha

Là một thương nhân
Sói Bạc

Sói Bạc

Không biết làm game thì đừng làm
Sói Bạc

Sói Bạc

Không biết làm game thì đừng làm
Sói Bạc

Sói Bạc

Không biết làm game thì đừng làm
Kafka

Kafka

Kafka

Kafka

Kafka

Kafka

Blade

Blade

Blade

Blade

Blade

Blade

Luka

Luka

Không trả lời tức là đang tập luyện!
Luka

Luka

Không trả lời tức là đang tập luyện!
Luka

Luka

Không trả lời tức là đang tập luyện!
Lynx

Lynx

Người dùng hiện đang ngoài vùng phủ sóng
Lynx

Lynx

Người dùng hiện đang ngoài vùng phủ sóng
Lynx

Lynx

Người dùng hiện đang ngoài vùng phủ sóng
Fu Xuan

Fu Xuan

Không bói việc người họa phúc!
Fu Xuan

Fu Xuan

Không bói việc người họa phúc!
Fu Xuan

Fu Xuan

Không bói việc người họa phúc!
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
Dan Heng

Dan Heng

Vấn đề về Kho Lưu Trữ cứ đến tìm tôi!
Topaz

Topaz

Đi công tác! Mời nhắn tin, việc gấp hẵng gọi
Topaz

Topaz

Đi công tác! Mời nhắn tin, việc gấp hẵng gọi
Topaz

Topaz

Đi công tác! Mời nhắn tin, việc gấp hẵng gọi
Guinaifen

Guinaifen

Không gây sự, không ngại việc, không điên rồ
Guinaifen

Guinaifen

Không gây sự, không ngại việc, không điên rồ
Guinaifen

Guinaifen

Không gây sự, không ngại việc, không điên rồ
Jing Yuan

Jing Yuan

Tôi không có ở Phủ Thần Sách
Huohuo

Huohuo

Người Hầu Của Lão Đuôi
Huohuo

Huohuo

Người Hầu Của Lão Đuôi
Huohuo

Huohuo

Người Hầu Của Lão Đuôi
Argenti

Argenti

Xin thề với một đóa hồng
Argenti

Argenti

Xin thề với một đóa hồng
Argenti

Argenti

Xin thề với một đóa hồng
Hanya

Hanya

Đang bói mộng, xin đừng làm phiền.
Hanya

Hanya

Đang bói mộng, xin đừng làm phiền.
Hanya

Hanya

Đang bói mộng, xin đừng làm phiền.
Ruan Mei

Ruan Mei

Mua... bánh ngọt mới ở đâu nhỉ?
Ruan Mei

Ruan Mei

Mua... bánh ngọt mới ở đâu nhỉ?
Ruan Mei

Ruan Mei

Mua... bánh ngọt mới ở đâu nhỉ?
Xueyi

Xueyi

Đang bế quan, đừng làm phiền.
Xueyi

Xueyi

Đang bế quan, đừng làm phiền.
Xueyi

Xueyi

Đang bế quan, đừng làm phiền.
Dr. Ratio

Dr. Ratio

"Không gấp"
Dr. Ratio

Dr. Ratio

"Không gấp"
Dr. Ratio

Dr. Ratio

"Không gấp"
Black Swan

Black Swan

Ký ức là hổ phách mềm mại
Black Swan

Black Swan

Ký ức là hổ phách mềm mại
Black Swan

Black Swan

Ký ức là hổ phách mềm mại
???

???

???

???

???

???

Misha

Misha

Cố lên! Sắp được đến thế giới mới rồi
Misha

Misha

Cố lên! Sắp được đến thế giới mới rồi
Misha

Misha

Cố lên! Sắp được đến thế giới mới rồi
Gallagher

Gallagher

Chú Cún Của Penacony
Gallagher

Gallagher

Chú Cún Của Penacony
Gallagher

Gallagher

Chú Cún Của Penacony
Aventurine

Aventurine

Nhận hỗ trợ quay gacha dài hạn
Aventurine

Aventurine

Nhận hỗ trợ quay gacha dài hạn
Aventurine

Aventurine

Nhận hỗ trợ quay gacha dài hạn
Robin

Robin

Chúng ta hãy cho nhau mượn đôi cánh
Robin

Robin

Chúng ta hãy cho nhau mượn đôi cánh
Robin

Robin

Chúng ta hãy cho nhau mượn đôi cánh
Boothill

Boothill

Công vụ tiêu chuẩn của Pier Point (LFG 3/4)
Boothill

Boothill

Công vụ tiêu chuẩn của Pier Point (LFG 3/4)
Boothill

Boothill

Công vụ tiêu chuẩn của Pier Point (LFG 3/4)
Dahao

Dahao

Đi từ từ thôi, đừng để rơi mất linh hồn.
Herta

Herta

Số này tạm dừng sử dụng | Liên hệ thương vụ: Asta
Herta

Herta

Số này tạm dừng sử dụng | Liên hệ thương vụ: Asta
Welt

Welt

Các thành viên Đội Tàu Astral, nhớ giữ liên lạc!
Himeko

Himeko

Có thể không uống nước, nhưng không thể thiếu cà phê.
Pom-Pom

Pom-Pom

Hãy tìm tôi để lấy thưởng khai phá!
Pom-Pom

Pom-Pom

Hãy tìm tôi để lấy thưởng khai phá!
Pom-Pom

Pom-Pom

Hãy tìm tôi để lấy thưởng khai phá!
Grumpy

Grumpy

Cầu nguyện hôm nay: Thuận lợi vượt qua thời gian thử việc