Phần 1

PlayerAuto
PlayerAuto
Xin hỏi có phải là họ hàng của Mei không?
NPC
NPC
Xin chào~ Chào mừng đến với "Quảng Vân Tụ". Xin hỏi bạn đang vừa ý món hàng nào? Tôi có thể giới thiệu cho bạn~ Tôi là Intella, người máy chăm sóc khách hàng online~
NPC
NPC
Bạn có cần tôi giúp chuyển sang chăm sóc khách hàng người thật không?
Player
Player
Hãy giúp tôi chuyển sang chăm sóc khách hàng người thật, cám ơn.
NPC
NPC
Bạn tìm nhầm người rồi.

Thông điệp Liên quan

Thông điệp 1