xá lợi

Di vật là vật phẩm có thể trang bị cho nhân vật.

Ban Nhạc Sizzling Thunder
Ban Nhạc Sizzling Thunder
Bộ
Kính Mát Phân Cực Của Ban Nhạc
Vòng Tay Lưu Diễn Của Ban Nhạc
Chiếc Áo Da Của Ban Nhạc
Bốt Gắn Đinh Của Ban Nhạc
2Tăng Sát Thương Lôi 10%.
4Khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ, tấn công của người đó tăng 20%, duy trì 1 hiệp.
Belobog Của Đấng Kiến Tạo
Belobog Của Đấng Kiến Tạo
Bộ
Pháo Đài Bảo Hộ Belobog
Phòng Tuyến Thiết Vệ Của Belobog
2Tăng 15% Phòng Thủ của người trang bị. Khi Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị từ 50% trở lên, Phòng Thủ tăng thêm 15%.
Bộ Khung Bị Gãy
Bộ Khung Bị Gãy
Bộ
Tàu Cá Voi Insumousu
Dây Thừng Sờn Rách Insumousu
2Tăng 10% Kháng Hiệu Ứng của người trang bị. Khi Kháng Hiệu Ứng của người trang bị từ 30% trở lên, Sát Thương Bạo Kích của toàn bộ phe ta tăng 10%.
Máy Sai Lệch Hành Tinh
Máy Sai Lệch Hành Tinh
Bộ
Mặt Trời Cơ Giới Của Screwllum
Vành Đai Của Hành Tinh Screwllum
2Khiến sát thương Bạo Kích của người trang bị tăng 16%. Khi sát thương Bạo Kích của người trang bị từ 120% trở lên, sau khi vào chiến đấu, Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 60%, duy trì đến khi kết thúc thi triển lần đầu tấn công.
Quyền Vương Đường Phố
Quyền Vương Đường Phố
Bộ
Mũ Bảo Hộ Của Quyền Vương
Găng Tay Pháo Của Quyền Vương
Bảo Hộ Ngực Của Quyền Vương
Giày Bước Nhảy Của Quyền Vương
2Sát Thương Vật Lý tăng 10%.
4Sau khi người trang bị tấn công hoặc bị tấn công, tấn công của người trang bị trong trận này tăng 5%, tối đa cộng dồn 5 tầng.
Chim Ưng Ranh Giới Ngày Đêm
Chim Ưng Ranh Giới Ngày Đêm
Bộ
Mũ Sắt Mỏ Ưng
Nhẫn Ưng Kích
Dây Cương Chim Ưng
Băng Nhung Chim Ưng
2Tăng Sát Thương Phong 10%.
4Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, khiến Hành Động của người đó ưu tiên 25%.
Thợ Rèn Lửa Dung Nham
Thợ Rèn Lửa Dung Nham
Bộ
Kính Đen Của Thợ Rèn Lửa
Nhẫn Bắt Lửa Của Thợ Rèn Lửa
Tạp Dề Chống Cháy Của Thợ Rèn Lửa
Chân Hợp Kim Của Thợ Rèn Lửa
2Tăng Sát Thương Hỏa 10%.
4Khiến sát thương Chiến Kỹ của người trang bị tăng 12%, đồng thời tăng 12% Sát Thương Hỏa của lần tấn công kế tiếp sau khi thi triển Tuyệt Kỹ.
Glamoth, Chiến Tuyến Không Trung
Glamoth, Chiến Tuyến Không Trung
Bộ
Đội Kỵ Binh Sắt Của Glamoth
Bia Mộ Tĩnh Mịch Của Glamoth
2Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 135/160 trở lên, sát thương do người trang bị gây ra tăng 12%/18%.
Xianzhou Không Có Tuổi
Xianzhou Không Có Tuổi
Bộ
Tàu Vũ Trụ Xianzhou Luofu
Nhánh Cây Kiến Tạo Của Xianzhou Luofu
2Tăng 12% Giới Hạn HP của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công của toàn phe ta tăng 8%.
Thiên Tài Xuất Chúng
Thiên Tài Xuất Chúng
Bộ
Cảm Biến Từ Xa Của Thiên Tài
Tay Bắt Biến Tần Của Thiên Tài
Xâm Nhập Trường Siêu Dữ Liệu Thiên Tài
Bước Đi Lực Hút Của Thiên Tài
2Tăng Sát Thương Lượng Tử 10%.
4Khi người trang bị gây sát thương lên mục tiêu địch, sẽ bỏ qua 10% Phòng Thủ của địch. Nếu mục tiêu có Điểm Yếu Lượng Tử, sẽ bỏ qua thêm 10% Phòng Thủ của địch.
Thiết Vệ Bão Tuyết
Thiết Vệ Bão Tuyết
Bộ
Mũ Giáp Gang Của Thiết Vệ
Giáp Tay Vảy Bạc Của Thiết Vệ
Quân Phục Cũ Của Thiết Vệ
Giáp Chân Bạc Của Thiết Vệ
2Sát thương phải chịu giảm 8%.
4Khi bắt đầu hiệp, nếu người trang bị có phần trăm HP hiện tại thấp hơn hoặc bằng 50%, sẽ hồi HP bằng 8% Giới Hạn HP của bản thân, và hồi 5 điểm Năng Lượng.
Thợ Săn Tuyết Phủ
Thợ Săn Tuyết Phủ
Bộ
Mũ Artaius Thợ Săn
Găng Tay Thằn Lằn Của Thợ Săn
Áo Choàng Rồng Băng Của Thợ Săn
Ủng Phủ Da Nai Của Thợ Săn
2Tăng Sát Thương Băng 10%.
4Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, Sát Thương Bạo Kích tăng 25%, duy trì 2 hiệp.
Salsotto Dừng Xoay
Salsotto Dừng Xoay
Bộ
Thành Phố Chuyển Động Salsotto
Ranh Giới Ngày Đêm Salsotto
2Tăng 8% Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi Tỷ Lệ Bạo Kích của người đó từ 50% trở lên, sẽ tăng 15% sát thương của Tuyệt Kỹ và Đòn Đánh Theo Sau.
Izumo Hiện Thế Và Thần Quốc Cõi Trời
Izumo Hiện Thế Và Thần Quốc Cõi Trời
Bộ
Magatsu no Morokami Của Izumo
Izumo, Lưỡi Đao Chấm Dứt Và Khởi Đầu
2Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi vào chiến đấu, nếu có ít nhất 1 đồng đội cùng Vận Mệnh với người trang bị, thì Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 12%.
Thánh Kỵ Sĩ Giáo Hoàng Tịnh Đình
Thánh Kỵ Sĩ Giáo Hoàng Tịnh Đình
Bộ
Mũ Khoan Dung Thánh Kỵ Sĩ
Nhẫn Thề Nguyền Thánh Kỵ Sĩ
Giáp Trang Nghiêm Thánh Kỵ Sĩ
Giày Sắt Thánh Kỵ Sĩ
2Tăng Phòng Thủ 15%.
4Tăng 20% Khiên mà người trang bị cung cấp.
Môn Đồ Trường Thọ
Môn Đồ Trường Thọ
Bộ
Mắt Giả Phục Minh Của Môn Đồ
Tay Robot Của Môn Đồ
Áo Lông Vũ Thừa Lộ Của Môn Đồ
Giày Lụa Thiên Nhân Của Môn Đồ
2Tăng Giới Hạn HP 12%.
4Sau khi người trang bị chịu tấn công hoặc bị mục tiêu phe ta tiêu hao HP, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 8%, duy trì 2 hiệp. Hiệu ứng này tối đa cộng dồn 2 tầng.
Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker
Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker
Bộ
Kính Thông Tin Của Tín Sứ
Cánh Tay Biến Hóa Của Tín Sứ
Túi Mật Thư Của Tín Sứ
Giày Thể Thao Cực Ngầu Của Tín Sứ
2Tăng Tốc Độ 6%.
4Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ lên mục tiêu phe ta, tốc độ toàn phe ta tăng 12%, duy trì 1 hiệp, hiệu ứng này không thể cộng dồn.
Thiện Xạ Bông Lúa
Thiện Xạ Bông Lúa
Bộ
Mũ Bông Lúa Của Thiện Xạ
Găng Tay Da Thô Của Thiện Xạ
Áo Choàng Săn Gió Của Thiện Xạ
Giày Bốt Đinh Tán Của Thiện Xạ
2Tăng Tấn Công 12%.
4Tăng 6% tốc độ của người trang bị, sát thương Tấn Công Thường tăng 10%.
Công Ty Kinh Doanh Liên Ngân Hà
Công Ty Kinh Doanh Liên Ngân Hà
Bộ
Tổng Bộ Đầu Não Công Ty
Tuyến Đường Thương Mại Của Công Ty
2Tăng 10% Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị. Đồng thời tăng Tấn Công bằng 25% Chính Xác Hiệu Ứng hiện tại của người trang bị, tối đa tăng 25%.
Công Ty Kinh Doanh Liên Ngân Hà
Công Ty Kinh Doanh Liên Ngân Hà
Bộ
Tổng Bộ Đầu Não Công Ty
Tuyến Đường Thương Mại Của Công Ty
2Tăng 10% Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị. Đồng thời tăng Tấn Công bằng 25% Chính Xác Hiệu Ứng hiện tại của người trang bị, tối đa tăng 25%.
Lãng Khách Âm Thầm
Lãng Khách Âm Thầm
Bộ
Chiếc Trâm Của Lãng Khách
Giáp Tay Rồng Của Lãng Khách
Áo Khoác Rách Của Lãng Khách
Đôi Giày Ảm Đạm Của Lãng Khách
2Tăng Lượng Trị Liệu 10%.
4Khi bắt đầu chiến đấu sẽ hồi ngay cho phe ta 1 điểm Chiến Kỹ.
Penacony, Vùng Đất Của Những Giấc Mơ
Penacony, Vùng Đất Của Những Giấc Mơ
Bộ
Khách Sạn Lớn Của Penacony
Cung Đường Mộng Mơ Penacony
2Tăng 5% hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị. Khiến nhân vật khác trong đội của phe ta có cùng thuộc tính với người trang bị tăng 10% sát thương gây ra.
Tiên Phong Trong Nước Chết
Tiên Phong Trong Nước Chết
Bộ
Vỏ Cách Nhiệt Tiên Phong
La Bàn Hư Không Tiên Phong
Áo Chì Bọc Kín Tiên Phong
Mỏ Neo Du Hành Tiên Phong
2Sát thương gây ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Hiệu Ứng Xấu tăng 12%.
4Tăng 4% Tỷ Lệ Bạo Kích, tăng 8%/12% Sát Thương Bạo Kích mà người trang bị gây cho kẻ địch rơi vào không dưới 2/3 Hiệu Ứng Xấu. Sau khi người trang bị thi triển Hiệu Ứng Xấu lên kẻ địch, hiệu ứng nói trên tăng 100%, duy trì 1 hiệp.
Tù Nhân Ngục Tối
Tù Nhân Ngục Tối
Bộ
Lồng Chụp Miệng Tù Nhân
Cùm Đá Tù Nhân
Dây Trói Tù Nhân
Gông Cùm Tù Nhân
2Tấn Công tăng 12%.
4Mỗi khi kẻ địch nhận phải 1 hiệu ứng Sát Thương Duy Trì, thì sát thương người trang bị gây ra cho kẻ đó sẽ bỏ qua 6% Phòng Thủ của kẻ đó. Hiệu ứng này có hiệu lực với tối đa 3 hiệu ứng Sát Thương Duy Trì.
Đấu Trường Ngôi Sao
Đấu Trường Ngôi Sao
Bộ
Sân Vận Động Laser Taikiyan
Đường Đua Hồ Quang Của Taikiyan
2Tăng 8% tỷ lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi tỷ lệ Bạo Kích của người đó từ 70% trở lên, sẽ tăng 20% sát thương gây ra khi thi triển Tấn Công Thường hoặc Chiến Kỹ
Hành Tinh Vô Chủ Sigonia
Hành Tinh Vô Chủ Sigonia
Bộ
Giường Mẹ Gaiathra Sigonia
Nút Thắt Luân Hồi Của Sigonia
2Khiến tỷ lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 4%. Khi kẻ địch bị tiêu diệt, Sát Thương Bạo Kích của người trang bị tăng 4%, tối đa cộng dồn 10 tầng.
Trạm Phong Ấn Không Gian
Trạm Phong Ấn Không Gian
Bộ
Điểm Trạm Không Gian Herta
Chuyến Đi Của Herta
2Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công tăng thêm 12%.
Vonwacq Hoạt Bát
Vonwacq Hoạt Bát
Bộ
Đảo Sinh Sôi Vonwacq
Bờ Biển Quanh Đảo Vonwacq
2Tăng 5% hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, vào chiến đấu sẽ lập tức Ưu Tiên Hành Động 40%.
Talia - Vương Quốc Trộm Cướp
Talia - Vương Quốc Trộm Cướp
Bộ
Trấn Vỏ Đinh Talia
Dây Điện Trần Talia
2Tăng 16% Tấn Công Kích Phá của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 145 trở lên, Tấn Công Kích Phá tăng thêm 20%.
Đại Công Tước Tro Tàn
Đại Công Tước Tro Tàn
Bộ
Vương Miện Địa Ngục Đại Công Tước
Bao Tay Lửa Nhung Đại Công Tước
Áo Choàng Ân Sủng Đại Công Tước
Giày Bốt Thanh Lịch Đại Công Tước
2Sát thương Đòn Đánh Theo Sau gây ra tăng 20%.
4Khi người trang bị thi triển Đòn Đánh Theo Sau, mỗi lần gây sát thương sẽ tăng 6% tấn công của người trang bị dựa theo số lần Đòn Đánh Theo Sau gây sát thương, tối đa cộng dồn 8 lần, duy trì 3 hiệp. Hiệu ứng này sẽ bị xóa khi người trang bị thi triển Đòn Đánh Theo Sau tiếp theo.
Kẻ Cướp Vệt Sao Băng
Kẻ Cướp Vệt Sao Băng
Bộ
Mặt Nạ Ngàn Người Của Kẻ Trộm
Găng Tay Hoa Văn Của Kẻ Trộm
Móc Neo Sắt Của Kẻ Trộm
Ủng Sao Băng Của Kẻ Trộm
2Tăng Tấn Công Kích Phá 16%.
4Tăng 16% Tấn Công Kích Phá của người trang bị. Sau khi người trang bị phá vỡ điểm yếu của kẻ địch, sẽ hồi 3 điểm Năng Lượng.
Kẻ Hoang Dã Sa Mạc
Kẻ Hoang Dã Sa Mạc
Bộ
Mặt Nạ Thở Của Kẻ Hoang Dã
Thiết Bị Hoang Mạc Của Kẻ Hoang Dã
Áo Tu Sĩ Của Kẻ Hoang Dã
Giáp Chân Động Lực Của Kẻ Hoang Dã
2Tăng Sát Thương Số Ảo 10%.
4Khi người trang bị gây sát thương lên mục tiêu địch rơi vào Hiệu Ứng Xấu, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 10%, khi gây sát thương lên mục tiêu địch rơi vào trạng thái Giam Cầm, Sát Thương Bạo Kích tăng 20%.
Thợ Đồng Hồ, Bậc Thầy Máy Móc
Thợ Đồng Hồ, Bậc Thầy Máy Móc
Bộ
Thấu Kính Của Thợ Đồng Hồ
Đồng Hồ May Mắn Thợ Đồng Hồ
Lễ Phục Hư Ảo Thợ Đồng Hồ
Giày Da Giấu Mộng Thợ Đồng Hồ
2Tấn Công Kích Phá tăng 16%.
4Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ lên mục tiêu phe ta, Tấn Công Kích Phá toàn phe ta tăng 30%, duy trì 2 hiệp, hiệu ứng này không thể cộng dồn.