Background image
Background image
Nilou

Nilou (5★)

ทักษะ

โจมตีปกติ: Dance of Samser
โจมตีปกติ: Dance of Samser
Dance of Haftkarsvar
Dance of Haftkarsvar
"เพียงปลายนิ้วเท้าที่เรียวยาวของเธอสัมผัสผิวน้ำอย่างแผ่วเบา แสงระลอกคลื่นก็ดูราวกับกระแสน้ำของสวรรค์ชั้นที่เจ็ด"
Dance of Abzendegi: Distant Dreams, Listening Spring
Dance of Abzendegi: Distant Dreams, Listening Spring
"แม้ว่าพวกเราจะยังไม่เคยเห็นความฝันอันไกลโพ้นนั่น แต่มีเพียงการเต้นรำนี้เท่านั้น ที่ยังสามารถบรรยายทิวทัศน์ที่ราวกับความฝันได้"

สร้าง

อาวุธ:
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

Freedom-Sworn R0

ความชำนาญธาตุ

ส่วนหนึ่งของ Millennial Movement ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ช่วยเพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้น 10%/12.5%/15%/17.5%/20% เมื่อตัวละครที่สวมใส่ทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุ จะได้รับ Sigil of Rebellion 1 อัน โดยจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก 0.5 วินาที และจะยังได้รับแม้ว่าตัวละครจะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้แล้วก็ตาม เมื่อครอบครอง Sigil of Rebellion ครบ 2 อัน จะใช้ Sigil of Rebellion ทั้งหมดเพื่อมอบเอฟเฟกต์ Millennial Movement: Song of Resistance ให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลา 12 วินาที: ความเสียหายโจมตีปกติ ชาร์จโจมตี โจมตีพุ่งลงจากอากาศเพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32%, พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40% และจะไม่สามารถรับ Sigil of Rebellion ได้อีกภายในเวลา 20 วินาที หลังจากเอฟเฟกต์บัฟนี้แสดงผล โดยที่ในบรรดาเอฟเฟกต์บัฟต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย Millennial Movement นั้น เอฟเฟกต์บัฟที่เป็นประเภทเดียวกันจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้

หรือ
หรือ
ลำดับความสำคัญของความสามารถพิเศษ
Eทักษะ>Qระเบิด>NAการโจมตีปกติ
สิ่งประดิษฐ์:

สถิติหลักที่แนะนำ

ทราย

พลังชีวิต% / การฟื้นฟูพลังงาน

ถ้วย

พลังชีวิต%

วงกลม

พลังชีวิต%

ลำดับความสำคัญของ Substats

พลังชีวิต% / พลังชีวิต / การฟื้นฟูพลังงาน / ความชำนาญธาตุ / อัตราคริ / Crit Damage

เลือก 2

หรือ
โบนัส:
2

ได้รับโบนัสความเสียหายไม้ 15%

4

หลังจากที่สกิลธาตุหรือท่าไม้ตายถูกศัตรู ความต้านทานไม้ของเป้าหมายที่ถูกโจมตีจะลดลง 30% เป็นเวลา 8 วินาที โดยที่เอฟเฟกต์นี้ จะยังคงเกิดขึ้นได้ แม้ผู้สวมใส่อยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

ทีมที่ดีที่สุด Comp

พรสวรรค์แบบพาสซีฟ

Court of Dancing Petals
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 1
เมื่อตัวละครทั้งหมดในทีม มีชนิดของธาตุเป็นธาตุไม้และธาตุน้ำ และมีตัวละครธาตุไม้และธาตุน้ำอย่างน้อยหนึ่งตัว:
ระบำขั้นที่สามของ Dance of Haftkarsvar ที่สำเร็จของ Nilou จะมอบสถานะ "Golden Chalice's Bounty" ให้แก่ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลา 30 วินาที
เมื่อตัวละครที่อยู่ภายใต้สถานะ Golden Chalice's Bounty ได้รับการโจมตีธาตุไม้ จะทำให้ความชำนาญธาตุ ของตัวละครอื่นทั้งหมดที่อยู่ใกล้เพิ่มขึ้น 100 หน่วย เป็นเวลา 10 วินาที; นอกจากนี้เมื่อทำให้เกิดปฏิกิริยางอกเงย จะสร้าง "Bountiful Core" ขึ้นมาแทน Dendro Core
เมื่อเทียบกับ Dendro Core แล้ว Bountiful Core จะระเบิดอย่างรวดเร็วหลังจากถูกสร้างขึ้นมา และมีพื้นที่ผลกระทบที่กว้างกว่า
Bountiful Core ไม่สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮเปอร์บลูมและเบ่งบานได้ โดยจะใช้ขีดจำกัดจำนวนสูงสุดร่วมกันกับ Dendro Core และการโจมตีของ Bountiful Core จะถูกมองว่าเป็นการโจมตีจาก Dendro Core ของปฏิกิริยางอกเงย
เมื่อชนิดธาตุของตัวละครในทีมไม่ตรงตามเงื่อนไขของพรสวรรค์ติดตัวนี้ เอฟเฟกต์ของ Golden Chalice's Bounty ที่มีอยู่จะถูกลบล้าง
Dreamy Dance of Aeons
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 4
ทุก 1,000 หน่วย ของส่วนที่เกินจาก 30,000 ของค่าพลังชีวิตสูงสุดของ Nilou จะทำให้ Bountiful Core ที่เกิดจากตัวละครที่อยู่ภายใต้สภาวะ "Golden Chalice's Bounty" สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 9%
ด้วยวิธีนี้ จะสามารถทำให้ Bountiful Core สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้มากสุด 400%
White Jade Lotus
เมื่อปรุงอาหารประเภทการผจญภัยได้ระดับสมบูรณ์ จะมีโอกาส 12% ที่จะได้รับผลผลิตเพิ่มเป็น 2 เท่า

กลุ่มดาว

Dance of the Waning Moon
ระดับกลุ่มดาว 1
Dance of Haftkarsvar ได้รับการเสริมพลังดังนี้:
·Luminous Illusion สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 65%;
·ช่วงเวลาต่อเนื่องของ Tranquility Aura ยาวนานขึ้น 6 วินาที
The Starry Skies Their Flowers Rain
ระดับกลุ่มดาว 2
หลังจากที่ตัวละครที่อยู่ภายใต้สภาวะ "Golden Chalice's Bounty" สร้างความเสียหายน้ำแก่ศัตรู ความต้านทานน้ำของศัตรูดังกล่าวจะลดลง 35% เป็นเวลา 10 วินาที; หลังจากปฏิกิริยางอกเงยที่สร้างทำให้เกิดความเสียหายแก่ศัตรู ความต้านทานไม้ของศัตรูดังกล่าวจะลดลง 35% เป็นเวลา 10 วินาที
ต้องปลดล็อกพรสวรรค์ติดตัว "Court of Dancing Petals" ก่อน
Beguiling Shadowstep
ระดับกลุ่มดาว 3
เพิ่มเลเวลสกิลของ Dance of Abzendegi: Distant Dreams, Listening Spring ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Fricative Pulse
ระดับกลุ่มดาว 4
หลังจากการเต้นรำขั้นที่สามของสภาวะ Pirouette จาก Dance of Haftkarsvar ถูกเป้าหมาย จะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้แก่ Nilou 15 หน่วย และทำให้ Dance of Abzendegi: Distant Dreams, Listening Spring ของเธอสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% เป็นเวลา 8 วินาที
Twirling Light
ระดับกลุ่มดาว 5
เพิ่มเลเวลสกิลของ Dance of Haftkarsvar ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Frostbreaker's Melody
ระดับกลุ่มดาว 6
ทุก 1,000 หน่วย ของค่าพลังชีวิตสูงสุด จะทำให้อัตราคริของ Nilou เพิ่มขึ้น 0.6% และความแรงคริเพิ่มขึ้น 1.2%
ด้วยวิธีนี้ อัตราคริของ Nilou จะเพิ่มได้มากสุดถึง 30% และความแรงคริเพิ่มได้มากสุดถึง 60%

สถิติ

เลเวล1 - 20
เลเวล20 - 40
เลเวล40 - 50
เลเวล50 - 60
เลเวล60 - 70
เลเวล70 - 80
เลเวล80 - 90
ก่อนขึ้นสวรรค์
หลังจากขึ้นสวรรค์
เลื่อนขั้น
0
1
พลังชีวิตพื้นฐาน
1182
พลังโจมตีพื้นฐาน
18
ป้องกันพื้นฐาน
57
พลังชีวิต
0.0%

วัสดุแอสเซนชัน

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
ทั้งหมด
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

วัสดุพรสวรรค์

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
ทั้งหมด
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1