Background image
Background image
Nilou

Nilou (5★)

Skills

โจมตีปกติ: Dance of Samser
โจมตีปกติ: Dance of Samser
Dance of Haftkarsvar
Dance of Haftkarsvar
"เพียงปลายนิ้วเท้าที่เรียวยาวของเธอสัมผัสผิวน้ำอย่างแผ่วเบา แสงระลอกคลื่นก็ดูราวกับกระแสน้ำของสวรรค์ชั้นที่เจ็ด"
Dance of Abzendegi: Distant Dreams, Listening Spring
Dance of Abzendegi: Distant Dreams, Listening Spring
"แม้ว่าพวกเราจะยังไม่เคยเห็นความฝันอันไกลโพ้นนั่น แต่มีเพียงการเต้นรำนี้เท่านั้น ที่ยังสามารถบรรยายทิวทัศน์ที่ราวกับความฝันได้"

Builds

อาวุธ:
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
Talents Priority
ESkill>QBurst>NANormal Attack
อาร์ติแฟกต์:

Recommended Primary Stats

Sands

HP%

Goblet

HP%

Circlet

HP%

Substats priority

HP% / HP / Elemental Mastery / CRIT Rate / CRIT DMG
Bonus:
2

พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20%

4

เมื่อสกิลธาตุโจมตีโดนศัตรู จะเพิ่มโบนัสพลังโจมตีของตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียงขึ้น 20% และเพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกันขึ้น 30% ต่อเนื่อง 3 วินาที เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 0.5 วินาที เอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครที่สวมใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้อยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้แล้ว

หรือ
Bonus:
2

พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20%

2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

หรือ
Bonus:
2

พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20%

2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

หรือ
Bonus:
2

พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20%

2

ได้รับโบนัสความเสียหายน้ำ 15%

หรือ
Bonus:
2

พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20%

2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

Best Team Comp

Passives

Court of Dancing Petals
Ascension Phase 1
เมื่อตัวละครทั้งหมดในทีม มีชนิดของธาตุเป็นธาตุไม้และธาตุน้ำ และมีตัวละครธาตุไม้และธาตุน้ำอย่างน้อยหนึ่งตัว:
ระบำขั้นที่สามของ Dance of Haftkarsvar ที่สำเร็จของ Nilou จะมอบสถานะ "Golden Chalice's Bounty" ให้แก่ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลา 30 วินาที
เมื่อตัวละครที่อยู่ภายใต้สถานะ Golden Chalice's Bounty ได้รับการโจมตีธาตุไม้ จะทำให้ความชำนาญธาตุ ของตัวละครอื่นทั้งหมดที่อยู่ใกล้เพิ่มขึ้น 100 หน่วย เป็นเวลา 10 วินาที; นอกจากนี้เมื่อทำให้เกิดปฏิกิริยางอกเงย จะสร้าง "Bountiful Core" ขึ้นมาแทน Dendro Core
เมื่อเทียบกับ Dendro Core แล้ว Bountiful Core จะระเบิดอย่างรวดเร็วหลังจากถูกสร้างขึ้นมา และมีพื้นที่ผลกระทบที่กว้างกว่า
Bountiful Core ไม่สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮเปอร์บลูมและเบ่งบานได้ โดยจะใช้ขีดจำกัดจำนวนสูงสุดร่วมกันกับ Dendro Core และการโจมตีของ Bountiful Core จะถูกมองว่าเป็นการโจมตีจาก Dendro Core ของปฏิกิริยางอกเงย
เมื่อชนิดธาตุของตัวละครในทีมไม่ตรงตามเงื่อนไขของพรสวรรค์ติดตัวนี้ เอฟเฟกต์ของ Golden Chalice's Bounty ที่มีอยู่จะถูกลบล้าง
Dreamy Dance of Aeons
Ascension Phase 4
ทุก 1,000 หน่วย ของส่วนที่เกินจาก 30,000 ของค่าพลังชีวิตสูงสุดของ Nilou จะทำให้ Bountiful Core ที่เกิดจากตัวละครที่อยู่ภายใต้สภาวะ "Golden Chalice's Bounty" สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 9%
ด้วยวิธีนี้ จะสามารถทำให้ Bountiful Core สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้มากสุด 400%
White Jade Lotus
เมื่อปรุงอาหารประเภทการผจญภัยได้ระดับสมบูรณ์ จะมีโอกาส 12% ที่จะได้รับผลผลิตเพิ่มเป็น 2 เท่า

Constellations

Dance of the Waning Moon
Constellation Lv. 1
Dance of Haftkarsvar ได้รับการเสริมพลังดังนี้:
·Luminous Illusion สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 65%;
·ช่วงเวลาต่อเนื่องของ Tranquility Aura ยาวนานขึ้น 6 วินาที
The Starry Skies Their Flowers Rain
Constellation Lv. 2
หลังจากที่ตัวละครที่อยู่ภายใต้สภาวะ "Golden Chalice's Bounty" สร้างความเสียหายน้ำแก่ศัตรู ความต้านทานน้ำของศัตรูดังกล่าวจะลดลง 35% เป็นเวลา 10 วินาที; หลังจากปฏิกิริยางอกเงยที่สร้างทำให้เกิดความเสียหายแก่ศัตรู ความต้านทานไม้ของศัตรูดังกล่าวจะลดลง 35% เป็นเวลา 10 วินาที
ต้องปลดล็อกพรสวรรค์ติดตัว "Court of Dancing Petals" ก่อน
Beguiling Shadowstep
Constellation Lv. 3
เพิ่มเลเวลสกิลของ Dance of Abzendegi: Distant Dreams, Listening Spring ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Fricative Pulse
Constellation Lv. 4
หลังจากการเต้นรำขั้นที่สามของสภาวะ Pirouette จาก Dance of Haftkarsvar ถูกเป้าหมาย จะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้แก่ Nilou 15 หน่วย และทำให้ Dance of Abzendegi: Distant Dreams, Listening Spring ของเธอสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% เป็นเวลา 8 วินาที
Twirling Light
Constellation Lv. 5
เพิ่มเลเวลสกิลของ Dance of Haftkarsvar ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Frostbreaker's Melody
Constellation Lv. 6
ทุก 1,000 หน่วย ของค่าพลังชีวิตสูงสุด จะทำให้อัตราคริของ Nilou เพิ่มขึ้น 0.6% และความแรงคริเพิ่มขึ้น 1.2%
ด้วยวิธีนี้ อัตราคริของ Nilou จะเพิ่มได้มากสุดถึง 30% และความแรงคริเพิ่มได้มากสุดถึง 60%

Ascension Materials

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Talent Materials

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1