Background image

Changelog

Characters

Weapons

Materials

Trishiraite
Hoa Tang Thương
Dương Xỉ Đất Trời
Hoa Tươi Ban Sơ
Hổ Phách Vĩnh Hằng
Vòng Tròn U Tối
Hoa Chưa Nở Từ Nơi Nào Đó
Đóa Hoa Trân Quý Của Ai Đó
Hoa Nở Rộ Của Kẻ Lang Thang

Food

TCG